Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського»

У Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY зоною відповідальності Інституту Тутковського є виконання функцій підрядника договорів щодо надання послуг з управління проектами та регіональними програмами з вивчення і раціонального використання природних ресурсів, а також послуг з розвідки й видобутку металічних та неметалічних мінеральних, водних (підземних вод), використання інших природних ресурсів.

Компанія заснована у березні 1996 року як спільне з Національною академією наук України науково-дослідне підприємство – Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Інститут прикладної геофізики». Основною діяльністю інституту були фундаментальні дослідження тектоніки, структури, геодинаміки й еволюції літосфери та вирішення прикладних завдань, а саме:

 • розробка автоматизованих систем обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації;
 • побудова тривимірних комплексних геофізичних і петрофізичних моделей геологічних структур із метою прогнозу щодо можливостей видобування корисних копалин;
 • геофізичні дослідження довкілля з метою прогнозування сейсмічної небезпеки та інших небезпечних природних явищ;
 • розробка фізико-геологічних основ і нових технологій комплексного геофізичного прогнозування покладів вуглеводнів;
 • розробка новітніх технологій і техніки для інтенсифікації видобутку енергоносіїв.

Фахівці інституту брали участь у розробці Концепції реформування геологічної галузі України відповідно до умов ринкової економіки (2000 р.).

Завдяки розробці та впровадженню комп’ютеризованих засобів вимірювання й відповідного програмного забезпечення виконано обстеження корозійного стану та систем електрохімічного захисту понад 2500 км підземних нафто- і газопроводів, магістральних, міських інженерних мереж.

У співпраці з Інститутом геофізики НАН України було здійснено роботи з інтенсифікації видобутку вуглеводнів із застосуванням енергії вибуху.

Спільним здобутком фахівців інституту та сервісних компаній TUTKOVSKY стало впровадження світових технологій багатокомпонентної сейсморозвідки, удосконалення існуючих технологій, алгоритмів та програм побудови швидкісних моделей, об’ємних сейсмічних зображень анізотропних середовищ за сейсмограмами спільних джерел тощо. Враховуючи потреби нафтогазовидобувних і сервісних компаній України та інших країн СНД у навчанні персоналу роботі з цими технологіями, у 2004 році шляхом реорганізації ЗАТ «Інститут прикладної геофізики» було створено Приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) післядипломної освіти «Інститут професійного розвитку «Надра». У 2005 році інститут отримав ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг напрямів «Геологія» та «Гірництво», згодом – зі спеціальності «Екологічна безпека». Навчальний процес відбувався на чотирьох кафедрах інституту: геології, геофізики, корисних копалин і раціонального природокористування, екологічної та промислової безпеки. У 2008 році з нагоди 150-річчя з дня народження видатного українського геолога Павла Аполлоновича Тутковського ПВНЗ післядипломної освіти «Інститут професійного розвитку «Надра» перейменовано на ПВНЗ «Інститут Тутковського».

Інститут проводить короткотермінові та довготривалі курси підвищення кваліфікації, лекції, семінари, тренінги, майстер-класи. Після закінчення навчання учасники занять отримують сертифікати Інституту.

З 2009 року Інститутом разом із Громадською організацією «Спілка геологів України» успішно реалізовано програму «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях». Програма здійснюється коштом TUTKOVSKY за партнерської підтримки компаній Shell, Halliburton, Regal Petroleum, Discovery Drilling Equipment і профільних міжнародних громадських організацій: Американської асоціації нафтових геологів (AAPG), Європейської асоціації інженерів-геологів і геофізиків (EAGE), Товариства геофізиків-розвідників (SEG), Європейської федерації геологів (EFG). Відбулося 30 лекційних курсів і семінарів, у яких узяли участь 1190 осіб із 96 установ та організацій.

Інститутом проведено 36 двотижневих курсів із підвищення кваліфікації у сфері ефективного й збалансованого використання природних ресурсів. Дипломи державного зразка отримали 454 слухачі. Завдяки освітнім програмам Інституту фахові знання поглибили 1600 слухачів з понад 100 компаній, установ і організацій країн СНД. У наукових конференціях, організованих ПВНЗ «Інститут Тутковського», взяли участь 424 особи.

У 2011 році започатковано просвітницький проект для учнівської молоді «Надра земні, надра духовні». У рамках проекту предмет «Основи геології» викладають у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням дисциплін природничого циклу. Систематично проводять семінари для учителів географії, представників районних управлінь освіти м. Києва, Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради.

У 2013 році в м. Києві організовано й проведено конференції: «Наукові і методологічні основи медичної геології»; «Наукові і методологічні перспективи розвитку геологічної освіти». У період 2009–2013 рр. у м. Донецьку тричі проводилися конференції «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій».

ПВНЗ «Інститут Тутковського» провів Технологічні дні для українських виробничих і видобувних компаній: у 2013 році «День новітніх технологій розвідки й видобування», в 2016 році спільно з компанією Halliburton «Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах».

З 2017 року ПВНЗ «Інститут Тутковського» реалізовує широкий спектр навчальних програм з управління проектами, продуктами MS Project, а також програм з підготовки учнів для успішної здачі іспиту в International Project Management Association (IPMA – Міжнародній асоціації управління проектами).

Протягом другого півріччя 2017 р., а саме в період 19-22 вересня та 4-8 грудня 2017 р. успішно пройшли курси підвищення кваліфікації "Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій" у УкрНДІгаз – найбільшому центрі науки газової промисловості України. Лектори – фахівці-геофізики, відомі вчені та практики – Карпенко О.М., доктор наук, професор, завідувач кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології»; Касьян А.О., генеральний директор ТОВ «Тутковський управління проектами», експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин; Старостін А.В., канд. геол. наук, генеральний директор ТОВ «Укргеоцентр», фахівець у сфері геолого-геофізичних досліджень.

Враховуючи побажання слухачів та організаторів курсів, пропонуємо оновлений перелік програм на 2018 р.

Разом з освітньою діяльністю фахівці інституту брали участь в організації та виконанні крупних проектів TUTKOVSKY, зокрема таких:

 • аналіз та підготовка до міжнародного аудиту 126 нафтогазових родовищ України на замовлення НАК «Нафтогаз України»;
 • геолого-економічна оцінка та інвестиційний аналіз ліцензійних блоків у країнах Північної Африки та Близького Сходу за угодами з НАК «Нафтогаз України»;
 • організація, проведення й технологічний супровід Першого українського ліцензійного раунду акваторій Чорного та Азовського морів на замовлення Державної служби геології та надр України.

Спеціалісти інституту брали участь в управлінні такими проектами:

 • розвідка і видобуток важковидобувних запасів природного газу Русько-Комарівського родовища (Україна);
 • розвідка та супутній видобуток абразивної сировини (граната) на Іванівському родовищі гранітів (Україна);
 • розвідка й освоєння родовищ каоліну та соди в Північній Африці;
 • проведення заходів з комплексного екологічного очищення Азово-Чорноморських акваторій від забруднення (Балаклавська та Південна бухти м. Севастополя) з їх наступною екологічною паспортизацією.

Діяльність інституту охоплює все більш широкий спектр природних ресурсів, тому до роботи на тимчасовій основі залучаються найкращі фахівці або субпідрядні організації з усіх необхідних напрямків.

Вміння формувати потужні проектні команди, широке коло міжнародних контактів, набутий досвід участі в реалізації та управлінні проектами зумовлюють можливості компанії виконувати у хабі роль генерального підрядника проектів у визначеній їй зоні відповідальності.