Тренінги з управління проектами

У зв'язку з підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом сертифікація в сфері управління проектами стає особливо актуальною.

На відміну від інших сертифікатів, обмежених певною галуззю або регіональними особливостями, сертифікат управління проектами дає можливість працювати практично в будь-якій сфері в кожній точці земної кулі.

Нова програма навчання

У світі є багато асоціацій, що займаються розвитком компетенцій в управлінні проектами, але провідні позиції займають європейська – International Project Management Association (IPMA) та американська – Project Management Institute (PMI).

Наш курс підготовки фахівців до сертифікації спрямований на екзаменаційні програми IPMA – організації, створеної в 1965 р в Цюріху (Швейцарія) і готує фахівців переважно для європейського ринку.

Сертифікат IPMA, як гарантія компетентності в проектному управлінні, визнаний в 55 країнах світу, найпоширеніший в західній Європі (Франція, Швейцарія, Німеччина, Великобританія, Австрія).

Україна в IPMA представлена Українською асоціацією управління проектами (UPMA).

 

На кого розрахована навчальна програма

 • Керівники компаній і власники бізнесу
 • Керівники програм та портфелів
 • Керівники проектів та проектних груп
 • Проектні менеджери
 • Ключові технічні фахівці, діяльність яких пов'язана з процесами управління проектами

 

Формат навчання

Очний

 • Відкриті групи – 12 учасників
 • Закриті корпоративні групи – до 16 учасників

Віддалений

Дистанційний формат дає змогу проходити навчання в інтерактиві (лекції + онлайн-консультації тренерів в формі вебінарів). Слухачам будуть доступні матеріали в запису.

У разі індивідуального навчання можлива адаптація навчального курсу під конкретні вимоги слухача.

До вартості навчання входить

 • Сертифікат Інституту Тутковського про проходження курсу
 • Презентаційні навчальні матеріали
 • Кава-брейки
 • Для студентів дистанційного навчання – доступ до запису лекцій

Порядок надання послуг

Участь у тренінгу оформлюється на основі договору про надання інформаційно-консультаційних послуг з Приватним вищим навчальним закладом «Інститут Тутковського».

Модель навчання

Програми різного рівня складності змінюються під запити аудиторії – береться до уваги галузева приналежність слухачів. Практичні завдання виконуються до, під час і після занять. Баланс між теорією і практикою, вибір індивідуального або групового формату навчання визначаються в процесі діалогу з потенційними учасниками курсів. Тривалість курсів варіює від 8 до 20 годин очних занять, і 24-30 годин – дистанційних.

Оплата

Оплата вартості навчання здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Інституту в розмірі 100% від вартості навчання