Програми

 1. Загальний курс

  Методологія та організація управління проектами. Управління компонентами, відхиленнями і інформацією в проектах. Програмні засоби управління проектами.

 2. Управління проектами на базі MS Project

  Огляд MS Project. Рішення практичних завдань з управління окремими проектами і портфелями проектів. Практика управління проектами на базі MS Project.

 3. Управління проектами на базі MS Project Pro

  Огляд MS Project Pro. Створення портфелю проектів. Управління корпоративними ресурсами. Налаштування MS Project Online. Управління корпоративними ресурсами. Практика управління проектами на базі MS Project Online.

 4. Девелопмент

  Проект створення системи управління девелоперськими проектами. Розробка концепції та інвестиційна привабливість проектів. Впровадження проектного менеджменту в девелоперських організаціях. Управління відхиленнями в девелоперських проектах. Управління інформацією в девелопменті. Реалізація девелоперських проектів в рамках стандартів екологічного будівництва (LEED, BREEAM, DGNB).

 5. Управління проектами в сфері ефективного і раціонального використання природних ресурсів

  Проекти у сфері ефективного і збалансованого природокористування. Організація проектів, управління відхиленнями і інформацією в проектах, впровадження проектного менеджменту в профільних організаціях.

 6. Створення офісів управління проектами

  Проектне управління в організаціях. Організація управління проектами. Офіси (центри) управління проектами. Проект створення офісів управління проектами.

 7. Управління портфелями проектів та програм

  Проекти, програми, портфелі. Організація портфельного управління. Методологія портфельного управління. Інформаційна технологія управління портфелями проектів та програм.

 8. Створення корпоративної методології управління проектами

  Методологія управління проектами. Зміст методології управління проектами. Проект впровадження методології управління проектами.

 9. Корпоративні системи управління проектами

  Проект створення та впровадження корпоративної системи управління проектами. Організація, методологія та інформаційна технологія управління проектами.

 10. Інформаційні технології управління проектами

  Огляд інструментальних засобів управління проектами та надбудов над ними. Проект впровадження інформаційної технології управління проектами в компанії. Практика роботи в інформаційній системі управління проектами.

 11. Побудова ефективної системи закупівель, поставок і управління контрактами в проектах

  Принципи та вимоги до проектних закупівель. Процедури проведення закупівель товарів, робіт і послуг в проектах. Підготовка, організація та планування закупівель. Практика проведення закупівель в управлінні проектами.

 12. Побудова ефективної проектної команди

  Динамічне лідерство, мотивація та сертифікація персоналу проекту. Аналіз і управління зацікавленими сторонами проекту. Методи побудови проектних команд. Динамічне лідерство в управлінні проектами в компанії. Міжнародна сертифікація в управлінні проектами.

 13. Підготовка до сертифікаційного іспиту в Міжнародній Асоціації Управління Проектами (IPMA) (рівень С, D)

  Поведінкові компетенції в управлінні проектами. Технічні компетенції в управлінні проектами. Контекстуальні компетенції в управлінні проектами. Додаткові елементи компетенції в управлінні проектами.

 

Умови сертифікації проектних менеджерів

 • Зміст програми курсів адаптується під вимоги клієнтів з урахуванням галузевого спрямування.

Знижки:

 • При реєстрації 2-х осіб – знижка 5%.
 • При реєстрації 3-х осіб – знижка 10%.
 • Кожному випускнику – знижка 10% на будь-який інший курс.

Програма 1.Загальний курс

Тренери: Тесля Ю.М., Данченко О.Б., Єгорченков А.В., Єгорченкова Н.Ю.

  Тема Очно Віддалено
1

Методологія управління проектами

 • світ управління проектами
 • управління проектами в світі
 • управління проектами в Україні
 • середовище управління проектами
 • процеси управління проектами
4 6
2

Організація управління проектами

 • офіси управління проектами
 • групи управління проектами
2 3
3

Управління компонентами проектів

 • управління зацікавленими сторонами
 • управління інтеграцією в проектах
 • управління змістом
 • управління термінами (строками) проектів
 • управління ресурсами проектів
 • управління вартістю проектів
 • управління ризиками
 • управління якістю
 • управління закупівлями
 • управління трудовими ресурсами
4 6
4

Управління відхиленнями в проектах

 • управління проблемами
 • управління конфліктами
 • управління змінами
 • управління ризиками
2 3
5

Управління інформацією в проектах

 • інформація в проектах
 • організація управління інформацією в проектах
 • управління інформаційним зв'язком в проектах
 • засоби управління інформацією в проектах
2 3
6

Програмні засоби управління проектами

 • огляд систем управління проектами
 • управління проектами на базі MS Project
 • хмарні технології в управлінні проектами
 • програмно-інформаційні надбудови над інструментальними програмними засобами управління проектами
6 9
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 900 3 900
  Кількість годин 20 30

Програма 2. Спеціальний курс: Управління проектами на базі MS Project

Тренери: Оберемок І.І., Єгорченков О.В., Кальніченко О.В.

  Тема Очно
1

MS Project

 • Інтерфейс MS Project
 • Функції MS Project
4
2

Рішення практичних завдань з управління окремими проектами

 • практика за завданням тренера
 • планування своїх проектів
6
3

Рішення практичних завдань з управління портфелями проектів

 • управління загальними ресурсами
 • створення портфеля проектів
4
4

Практика управління проектами на базі MS Project

6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 900
  Кількість годин 20

Програма 3. Спеціальний курс: Управління проектами на базі MS Project Pro

Тренери: Оберемок І.І., Єгорченков А.В., Кальніченко Є.В.

  Тема Очно
1

MS Project Pro

 • Інтерфейс MS Project Pro
 • Функції MS Project Pro
2
2

Створення портфеля проектів в MS Project Online

 • створення плану-графіка проекту в MS Project Online
 • призначення ресурсів в проект в MS Project Online
 • публікація плану-графіка проекту з MS Project Pro
4
3

Управління корпоративними ресурсами

 • створення корпоративних ресурсів (Трудових, матеріальних, витратних) в MS Project Online
 • моніторинг призначення корпоративних ресурсів в MS Project Online
4
4

Налаштування MS Project Online

 • створення та налаштування корпоративних календарів проектів
 • створення та налаштування корпоративних полів системи
 • створення та налаштування уявлень в системі
2
5

Управління корпоративними ресурсами

 • створення звіту в MS Excel
 • створення звіту в MS Power BI
2
6

Практика управління проектами на базі MS Project Online

6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 900
  Кількість годин 20

Програма 4. Спеціальний курс: Девелопмент

Тренери: Тесля Ю.М., Оберемок І.І., Тімінський А.Г., Кальніченко Є.В.

  Тема Очно Віддалено
1

Проект створення системи управління девелоперськими проектами

 • визначення девелоперських проектів
 • етапи девелоперських проектів
 • особливості девелоперських проектів
 • проблеми девелоперських проектів
 • особливості управління девелоперськими проектами
4 6
2

Розробка концепції та інвестиційна привабливість проектів

 • вибір об'єкту девелопменту, концепція продукту проекту
 • маркетинговий аналіз проекту, маркетингова концепція
 • оцінка інвестиційної привабливості проекту
 • проектний аналіз
 • джерела фінансування, юридичні та фінансові схеми проекту
 • інформаційні технології для оцінки економічної доцільності проекту (Alt-Invest)
4 6
3

Впровадження проектного менеджменту в девелоперських організаціях

 • організаційна та технологічна перебудова організації в процесі впровадження проектного управління
 • впровадження методів планування в девелоперських організаціях
 • бюджетування проектів в девелопменті
 • управління компонентами проектів
4 6
4

Управління відхиленнями в девелоперських проектах

 • відхилення в девелоперських проектах
 • управління проблемами в девелоперських проектах
 • управління конфліктами в девелоперських проектах
 • управління змінами девелоперських проектів
 • управління ризиками девелоперських проектів
2 3
5

Управління інформацією в девелопменті

 • інформація в девелоперських проектах
 • організація управління інформацією в девелопменті
2 3
6

Реалізація девелоперських проектів в рамках стандартів екологічного будівництва (LEED, BREEAM, DGNB)

 • перспективи використання систем сертифікації для об'єктів девелопменту в Україні
 • особливості стандартів і приклади реалізації проектів
4 6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 5 300 4 300
  Кількість годин 20 30

Програма 5. Спеціальний курс: Управління проектами в сфері ефективного і раціонального використання природних ресурсів

Тренери: Тесля Ю.М., Оберемок І.І., Тімінський А.Г.

  Тема Очно Віддалено
1

Проекти в сфері ефективного і збалансованого природокористування

 • визначення, класифікація та етапи проектів
 • особливості та проблеми проектів в сфері природокористування
 • особливості управління такими проектами
3 4,5
2

Організація проектів

 • основи організації проектного управління
 • офіси і групи управління проектами в сфері ефективного і раціонального використання природних ресурсів
3 4,5
3

Впровадження проектного менеджменту в профільних організаціях

 • організаційна та технологічна перебудова організації в процесі впровадження методів проектного управління
 • проектний аналіз
 • впровадження методів планування в профільних організаціях
 • бюджетування і управління компонентами проектів
6 9
4

Управління відхиленнями в проектах в сфері ефективного і збалансованого використання природних ресурсів

 • відхилення в проектах
 • управління проблемами і конфліктами в проектах
 • управління змінами та ризиками проектів
4 6
5

Управління інформацією в проектах

 • інформація в проектах
 • організація управління інформацією; управління інформаційним зв'язком в сфері ефективного і раціонального природокористування
4 6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 5 300 4 300
  Кількість годин 20 30

Програма 6. Спеціальний курс: Створення офісів управління проектами

Тренери: Тесля Ю.М., Оберемок І.І., Тімінський О.Г., Єгорченкова Н.Ю., Хлевна Ю.Л., Кубявка Л.Б.

  Тема Очно Віддалено
1

Проектне управління в організаціях

 • портфелі проектів і програм
 • стандарти управління портфелями проектів та програм
 • організація управління портфелями проектів та програм
4 6
2

Організація управління проектами

 • організаційна структура управління проектами
 • рольова структура груп управління проектами
 • процедура призначення на ролі
2 3
3

Офіси (центри) управління проектами

 • структура ОУП
 • функції ОУП
 • бек-офіс
 • відділ розробки методології
 • проектний офіс
6 9
4

Проект створення офісів управління проектами

 • організація управління проектом створення ОУП
 • статут проекту
 • проблеми проекту і шляхи їх усунення
4 6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 240 3 440
  Кількість годин 16 24

Програма 7. Спеціальний курс: Управління портфелями проектів та програм

Тренери: Тесля Ю.М., Оберемок І.І., Тімінський О.Г., Єгорченкова Н.Ю., Хлевна Ю.Л., Кубявка Л.Б., Кальніченко О.В.

  Тема Очно Віддалено
1

Проекти, програми, портфелі

 • основні поняття і визначення в сфері управління проектами, програмами, портфелями
 • особливості управління портфелями проектів та програм (ППП)
 • функції управління портфелями проектів та програм
4 6
2

Організація портфельного керування

 • управління проектно-орієнтованими бізнесами компаній
 • організаційні структури управління портфелями проектів та програм
 • ролі в управлінні портфелями проектів та програм
4 6
3

Методологія портфельного керування

 • основні положення з проектного управління в компанії
 • процеси управління портфелем проектів
 • методи відбору проектів і балансування портфеля проектів
4 6
4

Інформаційна технологія керування портфелями проектів та програм

 • програмно-інформаційні надбудови над інструментальними програмними засобами управління проектами для управління ППП
4 6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 160 3 360
  Кількість годин 16 24

Програма 8. Спеціальний курс: Створення корпоративної методології управління проектами

Тренери: Тесля Ю.М., Оберемок І.І., Тімінський О.Г., Єгорченкова Н.Ю., Хлевна Ю.Л., Кубявка Л.Б., Кальніченко О.В.

  Тема Очно Віддалено
1

Методологія управління проектами в проектно-орієнтованих організаціях

 • методології та стандарти управління проектами в світі
 • методології та стандарти управління проектами, орієнтовані на компанію
4 6
2

Зміст методології управління проектами

 • організаційні компоненти
 • планування і бюджетування
 • аналіз проектної діяльності в організації
 • цілі і завдання проектів
 • управління відхиленнями
 • підсистеми, що забезпечують
 • вартість, терміни та якість
 • управління інформацією
8 12
3

Проект впровадження методології управління проектами

 • організація управління проектом впровадження МУП
 • статут проекту
 • проблеми проекту і шляхи їх усунення
4 6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 3 920 3 120
  Кількість годин 16 24

Програма 9. Спеціальний курс: Корпоративні системи управління проектами

Тренери: Тесля Ю.М., Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю.

  Тема Очно Віддалено
1

Проект створення та впровадження корпоративної системи управління проектами

 • аудит організації, проектів і існуючої системи управління, рівень технологічної зрілості
 • конфігурація проекту та критерії успіху проекту
 • продукт проекту: нова організація, методологія та технологія управління проектами в компанії
 • статут проекту, матриця очікувань зацікавлених осіб, план проекту
 • проблеми проекту і шляхи їх усунення
4 6
2

Організація управління проектами

 • організація проектного управління
 • організаційні структури управління проектами
4 6
3

Методологія управління проектами

 • методології та стандарти управління проектами в світі
 • методології та стандарти управління проектами, орієнтовані на компанію
4 6
4

Інформаційна технологія управління проектами

 • вибір засобів інформаційної технології управління проектами
 • побудова інформаційної технології управління проектами
4 6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 210 3 440
  Кількість годин 16 24

Програма 10. Спеціальний курс: Інформаційні технології управління проектами

Тренери: Єгорченкова О.В.

  Тема Очно
1

Огляд інструментальних засобів управління проектами

 • MS Project
 • ПП Primavera
 • хмарні технології
2
2

Надбудови над інструментальними засобами

 • надбудови управління ресурсами
 • надбудови адміністрування
 • надбудови продуктивного планування
4
3

Проект впровадження інформаційної технології управління проектами в компанії

 • організація управління проектом впровадження інформаційної технології управління проектами в роботу компанії
 • вибір інструментальних засобів
 • навчання
 • створення шаблонів
6
4

Практика роботи в інформаційній системі управління проектами

 • розробка шаблону проекту в MS Project
 • управління проектами на базі MS Project
 • розробка шаблону проекту в хмарі
 • управління проектами з використанням хмарних технологій
8
  Вартість навчання для одного учасника, грн 4 900
  Кількість годин 20

Програма 11. Спеціальний курс: Побудова ефективної системи закупівель, поставок і управління контрактами в проектах

Тренери: Морозов В.В.

  Тема Очно
1

Принципи і вимоги до проектних закупівель. Роль в управлінні проектами

 • принципи проведення проектних і корпоративних закупівель, антикорупційні умови проведення та отримання результату
 • гібридні проекти, особливості управління
 • використання хмарних технологій в управлінні закупівлями
4
2

Процедури проведення закупівель товарів, робіт і послуг в проектах

 • процедури проведення закупівель товарів
 • процедури проведення закупівель робіт
 • процедури проведення закупівель послуг
4
3

Підготовка, організація та планування закупівель

 • вибір предмета закупівель
 • дослідження ринку
 • організація управління закупівлями
 • використання інформаційної технології управління закупівлями проекту
 • розробка тендерної документації для проведення закупівель товарів, робіт і послуг в проектах
 • створення шаблонів
6
4

Практика проведення закупівель в управлінні проектами

 • розкриття (торги) і методики оцінки пропозицій
 • типи, види і умови контактів, процедури їх укладення і моніторингу
 • умови поставок в контрактах
 • оцінка результатів проведення закупівель
6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 5 700
  Кількість годин 20

Програма 12. Спеціальний курс: Побудова ефективної проектної команди. Динамічне лідерство, мотивація та сертифікація персоналу проекту

Тренери: Морозов В.В.

  Тема Очно
1

Аналіз і управління зацікавленими сторонами проекту

 • оточення проекту, його аналіз і вплив на результати проекту. Способи взаємодії
 • ідентифікація стейхолдерів, побудова матриці взаємодії і впливу на проект
 • процеси управління зацікавленими сторонами в проекті
3
2

Методи побудови проектних команд

 • побудова організаційної структури проекту
 • формування вимог, функціоналу і ролей в команді
 • психологічні ролі в команді проекту
 • методи мотивації і діагностика мотивації
3
3

Динамічне лідерство в управлінні проектами в компанії

 • види влади і лідерства в управлінні проектами
 • динамічне лідерство, діагностика та характеристики
 • платформа розвитку команди проекту
 • побудова ефективної команди проекту
8
4

Міжнародна сертифікація в управлінні проектами

 • необхідність і умови сертифікації
 • рівні сертифікації
 • підготовка до сертифікації
6
  Вартість навчання для одного учасника, грн 5 700
  Кількість годин 20

Програма 13. Підготовка до сертифікаційного іспиту в Міжнародній Асоціації Управління Проектами (IPMA) (рівень С, D)

Тренери: Тесля Ю.М., Єгорченкова Н.Ю., Хлевна Ю.Л., Кубявка Л.Б.

  Тема Очно
1
 • Поведінкові компетенції в управлінні проектами
 • Технічні компетенції в управлінні проектами
 • Контекстуальні компетенції в управлінні проектами
 • Додаткові елементи компетенції в управлінні проектами
 • Умови сертифікації проектних менеджерів
8
  Вартість навчання для одного учасника, грн 1 960
  Кількість годин 8

Примітка: обсяг годин занять за програмою: Підготовка до сертифікаційного іспиту в Міжнародній асоціації управління проектами (IPMA) (рівень C, D) буде переглянутий у зв'язку з новою редакцією стандартів (ICB IPMA). International Competence Baseline of the International Project Management Association (ICB IPMA) – стандарт, що описує міжнародні вимоги до компетентності фахівців з управління проектами (УП), розроблені міжнародною асоціацією управління проектами.