Технології ПВНЗ «Інститут Тутковського»

ПВНЗ «Інститут Тутковського» розроблено методичні рекомендації та регламенти з виконання регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки корисних копалин із врахуванням особливостей для найважливіших геолого-промислових типів родовищ. Розроблено вимоги й відповідне програмне забезпечення для формування банків даних геологічної інформації та створення цифрових геологічних карт і моделювання.

Фахівцями компанії розроблено технічну документацію та запатентовано два унікальні способи попередньої та супутньої дегазації вуглегазових родовищ, які базуються на принципі гравітаційного розвантаження товщі.

Спільно зі спеціалістами ПАТ «Укрнафта» розроблено та запатентовано рідини з регулюючими в’язкісними властивостями для гідророзриву пластів.

У співпраці з фахівцями Інституту проблем машинобудування НАН України вперше запропоновано унікальний спосіб збільшення довжини перфораційних каналів продуктивного пласта для інтенсифікації нафтогазоприпливів до експлуатаційних свердловин.

Спільно з фахівцями ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» розроблено власні технології та програмне забезпечення для обробки даних 2D-, 3D-сейсморозвідки, зокрема, програмних засобів для розв’язання завдань щодо аналізу швидкостей і побудови об’ємних сейсмічних зображень анізотропних середовищ із використанням графічних процесорів (технології CUDA).