Оприлюднення інформації акціонерного товариства

Регулярна річна звітність емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік (PDF)

Баланс на 31 грудня 2017 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2017 рік (PDF)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (PDF)

Звіт про власний капітал за 2017 рік (PDF)

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (PDF)

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2017 рік (PDF)

Баланс на 31 грудня 2016 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2016 рік (PDF)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (PDF)

Звіт про власний капітал за 2016 рік (PDF)

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (PDF)

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2016 рік (PDF)

Баланс на 31 грудня 2015 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2015 рік (PDF)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік (PDF)

Звіт про власний капітал за 2015 рік (PDF)

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (PDF)

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2015 рік (PDF)

Баланс на 31 грудня 2014 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2014 рік (PDF)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік (PDF)

Звіт про власний капітал за 2014 рік (PDF)

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (PDF)

Баланс на 31 березня 2014 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за I квартал 2014 року (PDF)

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2014 рік (PDF)

Баланс на 31 грудня 2013 року (PDF)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік (PDF)

Звіт про власний капітал за 2013 рік (PDF)

Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2013 рік (PDF)

Баланс на 30 серпня 2013 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за III квартал 2013 року (PDF)

Баланс на 30 червня 2013 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за II квартал 2013 року (PDF)

Баланс на 31 березня 2013 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за I квартал 2013 року (PDF)

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2013 рік (PDF)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (PDF)

Баланс на 31 грудня 2012 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2012 рік (PDF)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік (PDF)

Баланс на 1 грудня 2011 року (PDF)

Звіт про фінансові результати за 2011 рік (PDF)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік (PDF)

Особлива інформація емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (24 квітня 2018 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (24 квітня 2018 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (22 березня 2018 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (20 лютого 2018 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (05 липня 2017 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (11 травня 2017 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (21 квітня 2017 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (21 квітня 2017 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (13 жовтня 2016 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (28 вересня 2016 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (24 травня 2016 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (24 травня 2016 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26 квітня 2016 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (26 квітня 2016 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (15 вересня 2015 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (14 травня 2015 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (23 січня 2015 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (12 липня 2013 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (31 травня 2013 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (1 листопада 2012 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (27 вересня 2012 року) (PDF)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (3 травня 2012 року) (PDF)

Повідомлення про загальні збори

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів (24.04.2018) (PDF)

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів (24.04.2018) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (перелік документів для участі) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (проекти рішень) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (інформація про кількість акцій) (PDF)

Повідомлення про виникнення технічної описки (05 липня 2017 року) (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборів акціонерів (21.04.2017) (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів (21.04.2017) (PDF)

Протокол №2 реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів (21.04.2017) (PDF)

Протокол №01 річних загальних зборів акціонерів (21.04.2017) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Протокол №17 засідання наглядової ради (10.03.2017) (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів (26.04.2016) (PDF)

Протокол №01/2016 річних загальних зборів акціонерів (26.04.2016) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів (27.04.2015) (PDF)

Протокол №01/2015 річних загальних зборів акціонерів (27.04.2015) (PDF)

Зміни до порядку денного загальних зборів (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (28.04.2014) (PDF)

Протокол №01/2014 позачергових загальних зборів акціонерів (28.04.2014) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (20.01.2014) (PDF)

Протокол №01/2014 позачергових загальних зборів акціонерів (20.01.2014) (PDF)

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових зборах 20.01.2014 (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (26.04.2013) (PDF)

Протокол №01/2013 позачергових загальних зборів акціонерів (26.04.2013) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (14.11.2012) (PDF)

Протокол №01-2012/П позачергових загальних зборів акціонерів (14.11.2012) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Протокол лічільної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів (23.04.2012) (PDF)

Протокол №01-2012 річних загальних зборів акціонерів (23.04.2012) (PDF)

Повідомлення про проведення загальних зборів (PDF)

Інші повідомлення та документи емітента

Інформація про кількість акцій (23 квітня 2018 року) (PDF)

Статут 2017 (PDF)

Положення про загальні збори акціонерів 2017 (PDF)

Положення про виконавчий орган (правління) 2017 (PDF)

Положення про наглядову раду 2017 (PDF)

Положення про ревізійну комісію 2017 (PDF)

Статут (PDF)

Зміни до статуту (23.04.2012)

Положення про загальні збори акціонерів (PDF)

Положення про виконавчий орган (правління) (PDF)

Положення про наглядову раду (PDF)

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (PDF)

Виписка з реєстру кодів цінних паперів (PDF)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (PDF)