Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY (далі – TUTKOVSKY) є операційним центром широкої мережі підприємств-партнерів, які взаємодіють в рамках нової форми бізнесу – виробничої платформи з ефективного і збалансованого використання природних ресурсів – задля задоволення інтересів постачальників послуг і продукції та їх споживачів – інвесторів, виробничих компаній і урядів, які реалізують проекти і програми з використання природних ресурсів у різних країнах світу. Послуги TUTKOVSKY охоплюють всі види природних ресурсів.

TUTKOVSKY здійснює управління проектами з використання природних ресурсів, забезпечує такі проекти повним комплексом послуг, необхідними матеріалами й обладнанням, організовує збут виробленої продукції. Спеціально розроблені TUTKOVSKY операційні цифрові моделі на всі види своїх послуг дозволяють здійснювати тотальну оптимізацію витрат і всього комплексу робіт під час виконання проектів, забезпечувати учасникам партнерської мережі повну прозорість і передбачуваність їхнього бізнесу.

Надаючи послуги трьом групам споживачів – інвесторам, виробничим компаніям та урядам, усвідомлюючи потреби кожного з них, їх взаємопов’язаність, необхідність кооперації та гармонізації інтересів під час виконання проектів, TUTKOVSKY реалізує нову модель збалансованого і високоприбуткового бізнесу з ефективного і раціонального використання природних ресурсів.

Організація бізнесу у форматі міжнародного хабу дозволяє TUTKOVSKY налагоджувати системну мережеву кооперацію для інтеграції досвіду й виробничих потужностей окремих підприємств з метою використання їхньої високотехнологічної продукції та послуг при створенні проектних консорціумів для забезпечення потреб споживачів. Партнери TUTKOVSKY є екологічно та соціально відповідальними компаніями, які поділяють ідеї корпоративного громадянства та сталого розвитку.

Місією TUTKOVSKY є надання інтегрованих високотехнологічних рішень з ефективного, збалансованого та інвестиційно привабливого використання природних ресурсів, які у відповідь на виклики XXI сторіччя змінюють світ на краще.

Copyright © 2015 - 2023 TUTKOVSKY Міжнародний хаб природних ресурсів