Публікації

Популяризація наук про Землю

TUTKOVSKY розглядає популяризацію проблем природокористування як важливий напрям роботи серед молоді та широких мас населення.

Чимало місця на шпальтах журналу «Геолог України» займали науково-популярні матеріали, що стосуються геологічних пам’ятників України, виробів з каменю, унікальних історичних споруд, цілющих властивостей мінералів. Юних читачів не могли не зацікавити розповіді відомих учених про подорожі до різних країн світу. Важливе значення надавалось також розміщенню інформаційних матеріалів щодо шкільних геологічних олімпіад, екскурсій, конкурсів.

Справжнім подарунком майбутнім геологам України став вихід з друку науково-популярної книги Ростислава Фурдуя «Сонця і вітру брат», виданої з нагоди 20-річного ювілею Групи компаній Надра.

Щорічно випускаються мінералогічні календарі, що сприяють популяризації геології та природокористування.

Дата Захід чи подія
2017 Безвинний В., Крочак М., Лівенцева Г. Збереження та примноження надбань українських вчених у нових формах роботи з учнівською молоддю.//Матеріали науково-практичної конференції «Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття», 24-25 квітня 2017, Борислав-Східниця). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2017. – С.108-110.
2016 Крочак М. Досвід проведення та значення геологічних екскурсій для учнів Французького ліцею імені Анни Київської. // Матеріали ІІ міжнародній науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід» (5-7 травня 20216, Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С.24-25.
2016 Лівенцева Г. Геологічні екскурсії як важливий елемент у системі підвищення кваліфікації вчителів географії. // Матеріали ІІ міжнародній науково-практичної конференції «Геотуризм: практика і досвід» (5-7 травня 2016, Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С.26-28.
2015 Крочак М.Д., Лівенцева Г.А. Роль геологічних музеїв в освітньому проекті «Надра земні, надра духовні». / Природничі музеї та їх роль в освіті та науці: матеріали Міжнародної наукової конференції (27-30 жовтня 2015 р., Київ). – Київ. 2015. – Ч.1. – С. 70-71.
2014 G.Liventseva, M.Krochak. Primary geological education in Ukraine// European Geologist. – 2014. – 38. – P.70-72.
2014 Лівенцева Г., Крочак М. Експериментальний освітній проект ВГО Спілка геологів України та Інституту Тутковського «Надра земні, надра духовні». // Мінералогія: сьогодення і майбуття. Матеріали VІІІ наукових читань імені академіка Євгена Лазаренко / Відп. ред. О.Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.98-101
2014 Лівенцева Г.А., Крочак М.Д. Початкова геологічна освіта – інвестиція у майбутнє країни. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). - К., 2014. – с.20-21.
2013 Загороднюк П.А., Ливенцева А.А. Образовательный проект «Недра земные, недра духовные» (Геология – детям) // Геология в школе и ВУЗЕ: геология и цивилизация. Том ІІ. Образование. С-Петербург. Изд-во РГПУ им. А.И Герцена, – 2013. – С. 122-127.
2013 Лівенцева Г.А. Популяризація геологічних знань через просвітницькі проекти Інституту Тутковського//Сучасні проблеми геології: Збірник наукових праць до 155-річчя з дня народження академіка Павла Аполлоновича Тутковського – Київ: Фотон, 2013. – С. 42 – 45.
2013 Крочак М.Д., Марченко Т.П. Геология в средней школе//Геология в школе и вузе. Геология и цивилизация. Материалы VIII Международной конференции и летней школі. Том 2. Образование. Под ред. Е.М.Нестерова – СПб.: Из-во им. А.И.Герцена, – 2013, С.115-118.
2013 Крочак М.Д., Марченко Т.П. Від шкільного спецкурсу «Надра земні (основи геології)» до геологічного ліцею. Современные проблемы геологии»: Сб. научных трудов посвященный 155-летию со дня рождения академика Павла Аполлоновича Тутковского – К., 2013, – С. 36-40.
2013 Крочак М. Довузівське ознайомлення з геологією - початок геологічної освіти//Журн. Геол. Укр. – 2013. – № 2. – С. 17-21.
2013 Лелик Б.И., Ливенцева А.А. Обучающие программы высшего учебногозаведения последипломного образования «Институт Тутковского»//Геология в школе и ВУЗЕ: геология и цивилизация. Том ІІ. Образование. С-Петербург. Изд-во РГПУ им. А.И Герцена, – 2013. – С. 81- 84.
2012 Лівенцева Г. Роль геологічних пам’яток у формуванні еколого-геологічного світогляду. geomandry.com.ua
2012 Лівенцева Г.А. До наукових основ формування геолого-екологічного світогляду молоді // Геолог України,– 2012. – №1-2 (37-38), – С. 120-126.
21 вересня 2012 р. Презентація книжки Р.С. Фурдуя «Сонця і вітру брат» у Львові. Видавнича група Інституту Тутковського вперше представлена на найбільшій книжковій виставці України – Форумі видавців.
2011 Лівенцева Г.А. Проблеми нафтової та вугільної геології як найактуальніші у геологічній науці та освіті на початку ХХІ сторіччя / Г.А. Лівенцева//Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. – Випуск №15 (192). – 2011. – № 4. – С. 8-12.
2011 р. У рамках «Просвітницьких програм для юнацтва» коштами Групи компаній Надра видано книжку Р.С. Фурдуя «Сонця і вітру брат (популярно про геологів та геологію)», присвячену юним геологам України
1999 р. Видано Православний календар до 2000-ліття Різдва Христового у серії «Надра земні та духовні» та за фінансової підтримки Концерну Надра.
1998 р. Започаткована друкована серія «Надра земні та духовні». Видано календар: «Козак – душа правдивая» (зображення козака Мамая – символу України, різних авторів і епох).
З 1998 р. Розпочато друк щорічних мінералогічних календарів (у співпраці з Українським мінералогічним товариством).