Другий крок (1999–2014 рр.)

Група компаній «Надра» (Nadra Group)

Розвиток і становлення передової української сервісної компанії Nadra group, впровадження повного інтегрованого комплексу послуг, який охоплює всі етапи розвідки і видобутку нафти і газу. Конкуренція в Україні з провідними міжнародними сервісними компаніями, відкриття 83 нових родовищ та покладів нафти і газу в Україні.

Створення вищого навчального закладу післядипломної освіти «Інститут професійного розвитку «Надра» для підвищення кваліфікації фахівців нафтогазового та мінерально-сировинного комплексів України і зарубіжжя, а надалі – ініціювання і постійна спонсорська допомога у реалізації некомерційного освітнього проекту Спілки геологів України Інститут Тутковського.

Реалізація за угодами з НАК «Нафтогаз України» проекту виходу зазначеної видобувної компанії за кордон для розвідки та видобутку нафти і газу. Пошук об’єктів, виконання 22 проектів у 12 країнах світу. Видобуток НАК «Нафтогаз України» нафти в Єгипті – на одному із рекомендованих Nadra group об'єктів.

Укладання угод з провідними вузькоспеціалізованими сервісними українськими і зарубіжними компаніями про співробітництво і виконання численних комплексних проектів як в Україні, так і за кордоном. Підписання угоди про співпрацю з провідною американською сервісною компанією Halliburton. Nadra group стає локальним партнером зазначеної компанії в Україні.

Створення і остаточна формалізація мережі підприємств-партнерів Nadra group шляхом укладання відповідних угод та її презентація клієнтам – провідним українським і зарубіжним видобувним компаніям (готель «Інтерконтиненталь», м. Київ, 19 березня 2013 р.).

Перетворення української компанії Nadra group на міжнародну. Основним напрямом бізнесу Nadra group стає не стільки надання послуг, виготовлення приладів і обладнання силами власних афілійованих сервісних і виробничих підприємств, скільки організація виконання проектів із залученням широкого кола українських і закордонних підприємств-партнерів. Nadra group стає операційним центром – генеральним підрядником при виконанні різноманітних проектів силами розгалуженої мережі підприємств-партнерів.

Основні події другого кроку

1999-2000 Розвідка та облаштування родовищ важковидобувних запасів природного газу у Західному нафтогазоносному регіоні України (Закарпаття).
2000 Ініціювання роботи з об’єднання українських геологів, організаційна і фінансова підтримка створення Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України». Nadra group стає генеральним інформаційним і фінансовим партнером Спілки.
2000 Розробка Концепції реформування геологічної галузі України відповідно до умов ринкової економіки, організаційна й фінансова підтримка проведення І з’їзду геологів України для обговорення, затвердження і передачі Уряду України зазначеної Концепції.
2000 Перші роботи з геофізичних досліджень нафтогазових свердловин із використанням приладів і обладнання нового покоління власного виробництва.
2000 Створення Всеукраїнської громадської організації «Чиста хвиля» із захисту довкілля.
2001 Організація першої партії геолого-технологічних досліджень свердловин.
2001 Вперше виконано проекти з підрахунку запасів родовищ нафти та газу і побудовано детальні фільтраційно-ємнісні моделі досліджуваних площ (за даними 3D-сейсморозвідки та геофізичного дослідження свердловин).
2001 Виготовлення і поставка в Казахстан свердловинної геофізичної апаратури для дослідження відкритого стовбура свердловин, апаратури мікрокаротажу (Microlog/ML) та каверномірів (Caliper/СAL).
2001 Придбання і впровадження передового ліцензійного програмного забезпечення для обробки та інтерпретації сейсмічних даних Focus (Paradigm, США).
2001 Візит до України голови Американської асоціації нафтових геологів (AAPG) Роберти Гріс – вперше серед країн СНД відбулася презентація AAPG.
2001 ВГО «Спілка геологів України» прийнято до Європейської асоціації вчених, геологів та інженерів (EAGE).
2002 ВГО «Чиста хвиля» разом із Київською міською держадміністрацією провело Науково-практичну конференцію «Київ та київське море: проблеми співіснування».
2002 Започаткування змагань із вітрильного спорту з метою його популяризації як екологічно чистого.
2002 – 2016 Виготовлення і поставка геофізичного обладнання в Азербайджан (Socar, ТОВ «ВІаск Gold», ТОВ «Сальян Ойл Лімітед») та Узбекистан (Корпорація «Узбекнафтогаз») для дослідження нафтогазових свердловин: комплекти цифрової термобаростійкої свердловинної апаратури для дослідження відкритого стовбура свердловин, свердловинні інклінометри, прилади акустичного каротажу Ø48 мм та Ø73 мм (SonicLog/BHC), комплекти приладів для контролю перфорації свердловин, каверноміри (Caliper/СAL), комплекти апаратури радіоактивного каротажу (Gammalog/GR та Compensated Neutron-Neutron Log/CNL).
2003 Заснування, організація та фінансова підтримка видання друкованого органу Спілки геологів України – журналу «Геолог України».
2003 Підготовка та проведення ІІ з’їзду геологів України під гаслом: «Збережемо та примножимо надбання поколінь геологів України!»
2003– 2004 Виконання робіт з оцінки вуглеводневого потенціалу перспективних структур в Алжирі, Єгипті, Ірані, Іраку, Лівії, Сирії і Пакистані та доцільності інвестування в їх освоєння на замовлення НАК «Нафтогаз України». Обробка та інтерпретація сейсмічних даних 2D.
2004 Вперше в Україні підготовлено геолого-геофізичну інформацію 126 нафтогазових родовищ ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» для міжнародного аудиту запасів вуглеводнів.
2004 Шляхом реорганізації ЗАТ «Інститут прикладної геофізики» було створено Приватний вищий навчальний заклад післядипломної освіти «Інститут професійного розвитку «Надра».
2004 Створення партії зі свердловинної сейсморозвідки (ВСП). Виконання першого проекту свердловинної сейсморозвідки з використанням імпульсних джерел.
2005 Вперше в Україні виконано проект комплексної обробки та інтерпретації сейсмічних даних на площі понад 300 кв.км та атрибутивний аналіз колекторів на основі даних 3D-сейсморозвідки.
2005 Модернізація сейсморозвідувальної експедиції за рахунок збільшення кількості каналів та впровадження станції Image (Input-Output, США).
2005 Модернізація обчислювального центру, придбання сучасного кластеру і нових програмних продуктів.
2005 Впровадження передового ліцензійного програмного забезпечення для геолого-економічного концептуального аналізу, оптимізації та детальної оцінки витрат під час розвідки та видобування нафти і газу - Asset (IHS Energy).
2005 Організація нової сейсмічної партії для вивчення зони малих швидкостей.
2005 Створення нової партії перфорації (торпедування) свердловин.
2005 Виконання першого проекту з інтенсифікації припливів нафти і газу з діючих свердловин.
2005 Організація партії для досліджень і робіт у нафтогазових свердловинах РФ (м. Уренгой, Тюменська обл.).
2005 Створення загону з вивчення та діагностики технічного стану трубопроводів. Виконання першого проекту з діагностики магістральних газопроводів на замовлення ПАТ «Укртрансгаз».
2005 Проведення пластової нахилометрії свердловин у Казахстані (АТ «Казпромгеофізика»).
2005 Вперше в Україні проведено повний комплекс геофізичних досліджень свердловин глибиною понад 7 км.
2005 Розробка технічної документації та впровадження у виробництво модульних житлових конструкцій (вагон-будинків) за міжнародними стандартами HSE.
2005 Комплексна модернізація Київського заводу «Геофізприлад». Створення і впровадження у виробництво нового покоління цифрової апаратури для дослідження свердловин: модульні цифрові геофізичні прилади серії НН, інноваційний багатозондовий програмно-апаратурний комплекс широкохвильового акустичного дослідження для контролю за проведенням гідророзриву пластів та ін.
2005 Вихід Nadra group на ринок Центральноафриканської Республіки (RSM Production Corporation) та країни Чад (OPIC Africa Chad Branch) з метою вибору нафтогазоперспективних площ та оцінювання ресурсного потенціалу енергетичних і мінеральних ресурсів на досліджуваній території.
2005 Участь у роботі Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України, з 2008 – у статусі Голови.
2005 Спілка геологів України приймала представників AAPG: з офіційним візитом Київ відвідали президент AAPG доктор Пітер Роуз та президент Європейського регіону доктор AAPG Джон Брукс.
2005 Організація та проведення звітно-виборного з’їзду ВГО «Спілка геологів України»: Поглиблення співпраці з міжнародними організаціями та підвищення ролі осередків Спілки. Спілка є асоційованим членом Європейської асоціації вчених, геологів та інженерів (EAGE), Американської асоціації нафтових геологів (AAPG), Товариства геофізиків-розвідників (SEG).
2006 Геологічне дослідження території Об’єднаних Арабських Еміратів та проведення геолого-економічної оцінки перспективних структур.
2006 Придбання та впровадження у виробництво сучасної апаратури для досліджень технічного стану свердловин (Sondex, Велика Британія).
2006 Впровадження стандартів ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 для польової сейсморозвідувальної експедиції.
2007 Побудова та видання геологічної карти Українських Карпат масштабу 1:100 000.
2007 Перший проект з геофізичних досліджень свердловин на морських бурових платформах у Чорному морі.
2007 Виготовлення сучасних бурових верстатів на замовлення провідних компаній світу: Star Energy Ltd (Великобританія), Oil & Gas Drilling Company «NAFTA» (Польща), Weatherford Drilling International Ltd. (Туркменістан, Колумбія), Max Streicher (Німеччина) та ін.
2007 Впровадження передового ліцензійного програмного забезпечення для інтерпретації сейсморозвідувальних даних - Petrel (Schlumberger).
2008 Ініціювання і постійна спонсорська допомога у реалізації некомерційного проєкту Спілки геологів України з поширення і поглиблення геологічних знань, розповсюдження нових методів та технологій досліджень геологічного середовища і природних ресурсів, сприяння втіленню ідей раціонального природокористування, як основи сталого розвитку людства – Інститут Тутковського.
2008 Виготовлення почесних відзнак та нагород ВГО «Спілка геологів України» на Банкнотно-монетному підприємстві України.
2008 Організація другої сейсморозвідувальної експедиції; придбання і впровадження багатоканальної сейсмічної станції Scorpion (Input-Output, США).
2008 Успішне виконання проекту сейсморозвідувальних робіт 2D у Східному нафтогазоносному регіоні України на замовлення Shell Exploration and Production відповідно до світових стандартів якості та HSE. Висока оцінка робіт і включення Nadra group до переліку підприємств – офіційних підрядників Shell.
2008 Розробка і початок виробництва першої української модульної збірки комплексного приладу для геофізичних досліджень свердловин.
2008 Виготовлення і поставка стаціонарного бурового верстату до Польщі вантажопідйомністю 450 тонн (NAFTA S.A. (PGNiG Group).
2009 Вперше в Україні проведено комплексний аналіз транзитних зон Кримського узбережжя з метою визначення перспектив їх нафтогазоносності, розробка методологічних засад їх вивчення із застосуванням сучасних світових практик.
2009-2010 Виконання проектів із прогнозування, оцінки перспектив нафтогазоносності сухопутних територій і акваторій Чорного і Азовського морів та розробка програм геологічного вивчення, пошукових і розвідувальних робіт на ліцензійних ділянках надр України на замовлення компаній Австрії (RAG AG), США (Marathon Oil Company) та Франції (Total S.A.).
2009 Розробка та впровадження у виробництво станцій геолого-технічних досліджень (ГТД) свердловин (Mud-logging).
2009 Побудова та видання карти «Нафтогазовий комплекс України» масштабу 1:500 000.
2009 Реалізація першого морського проекту свердловинної сейсморозвідки.
2009 Підписання договору про стратегічну співпрацю з провідною американською сервісною компанією Halliburton. Nadra group стає локальним партнером Halliburton в Україні.
2009 Впровадження в Україні сучасних перфораційних систем Millenium виробництва Halliburton.
2009 Створення і впровадження у виробництво сучасних цифрових інклінометричних приладів – гіроскопів.
2009-2015 Виготовлення і поставка до Білорусі комплексу геофізичної апаратури для дослідження свердловин: комплексна апаратура радіоактивного каротажу (Gamma Log/GR та Compensated Neutron-Neutron Log/CNL), мікрокаротажу (Microlog/ML), акустичного каротажу Ø48 мм (Sonic Log/BHC), каверномірів Ø73 мм (Caliper/СAL) та приладів індукційного каротажу Ø73 мм.
2009-2013 Організація та проведення Міжнародних науково-технічних конференцій: «Видобуток та використання газу-метану: залучення інвестицій» (м. Донецьк, 2009) та «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій» (м. Донецьк, 2011, 2013).
2009 На базі Інституту Тутковського започатковано програму підготовки та перепідготовки персоналу українських науково-дослідних, сервісних та видобувних підприємств «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях», у рамках якої відбулося 30 лекцій та семінарів із залученням світових нафтогазових компаній (Shell, Marathon, Vanko) та міжнародних галузевих громадських організацій (AAPG, SEG, EAGE ).
2010 Реалізація проекту польових сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D в екстремальних гірських умовах у Західному нафтогазоносному регіоні України (Карпати).
2010 Вперше в Україні проведено 3D-сейсморозвідувальні роботи та створено 3D-модель підземного сховища газу.
2010 Організація та проведення в Україні масштабної Регіональної конференції Американської асоціації геологів-нафтовиків у партнерстві з Nadra group і Спілкою геологів України: 502 делегати з 212 організацій та компаній прибули з 28 країн світу. Всього у організації та роботі конференції взяли участь близько 600 осіб. До програми конференції увійшло 229 усних та стендових доповідей.
2010 Вийшов друком перший номер журналу «Збірник наукових праць Інституту Тутковського».
2010 Виготовлення і поставка до Нігерії стаціонарного бурового верстату вантажопідйомністю 600 тонн на замовлення компанії KCA Deutag.
2011 Організація партії граві- та магніторозвідки. Придбання і впровадження сучасного обладнання Scintrex (Канада).
2011 Проведення високоточних граві- та магнітометричних досліджень у Східному регіоні України.
2011 Модернізація Київського заводу «Геофізприлад». Придбання, монтаж та запуск сучасних цифрових металообробних комплексів (HAAS Automation Inc., США).
2011 Виготовлення і поставка обладнання до Німеччини для очищення бурового розчину на замовлення компанії Max Streicher.
2011 Розробка та впровадження у виробництво цифрової апаратури власної розробки НАДРА-НН для досліджень нафтогазових свердловин.
2011 Виготовлення і поставка до Індонезії комплектуючих частин до бурового верcтату на морській платформі.
2012 Придбання та впровадження передового ліцензійного програмного забезпечення з гідродинамічного моделювання родовищ - Eclipse (Schlumberger). Перший проект з гідродинамічного моделювання.
2012 Укладення договору про співробітництво та технологічну підтримку з компанією United Oilfield Services (США).
2012 Розроблено та запатентовано власне програмне забезпечення для обробки сейсмічних даних на відеокартах (GPU).
2012 Організація циклу лекцій президента AAPG Пола Веймера у м. Києві: нове життя старих родовищ – управління вуглеводневим резервуаром; передові методи розвідки традиційних покладів вуглеводню; нетрадиційні ресурси: газ у надщільних пісковиках; майбутнє нафтової промисловості.
2012 Вперше в Україні на День знань у столичній школі №256 Інститутом Тутковського та Спілкою геологів України відкрито геологічний клас.
2013 Укладення 3-річного договору на виконання польових сейсморозвідувальних робіт 2D обсягом 2500 лінійних км з компанією Shell Exploration and Production на Юзівському блоці (Україна).
2013 Підписання угоди про співпрацю між Монгольським геологічним товариством та ВГО «Спілка геологів України» (м. Улан-Батор).
2014 Підтримка вступу Спілки геологів України до Європейської федерації геологів (European Federation of Geologists).
2014 Укладення договору про співробітництво та технологічну підтримку з Warrior (Scientific Data Systems Inc., США) для підключення нових приладів Nadra Group до відомої західної станції і виходу промислово-геофізичних приладів на світовий ринок.
2014 Виготовлення і поставка стаціонарного бурового верстату до Казахстану.