Третій крок (з 2015 року)

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY

Остаточно визначається головний напрям діяльності компанії – виконання функцій генерального підрядника з надання послуг інвесторам, виробничим компаніям та урядам країн, які реалізують проекти і програми з використання широкого кола природних ресурсів: енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини, нетрадиційні джерела енергії), мінеральних (рудні, нерудні та відходи виробництв), водних (підземні й поверхневі води) та земельних ресурсів.

З огляду на вищезазначене і враховуючи світові тенденції щодо ефективного та раціонального використання природних ресурсів, 15 січня 2015 року здійснюється ребрендинг компанії: сервісна компанія Nadra Group трансформується в Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY.

За час роботи сервісної компанії Nadra Group стало зрозуміло, що доступ компанії на сервісні ринки країн із великим об’ємом енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів практично неможливий. Так, на великих ринках послуг з розвідки і видобутку вуглеводнів, впродовж багатьох років працюють крупні світові компанії (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, SGG VERITAS та інші) і конкуренція з ними – важкий і багаторічний процес. Ринки країн з невеликим об’ємом послуг, до яких відноситься Україна, менш цікаві для великих світових компаній та відкриті для малих і середніх сервісних компаній. Разом з тим, у разі невеликих об’ємів сервісного ринку у таких країнах, недоцільно закуповувати обладнання і створювати локальні сервісні компанії, тому що об’єм замовлень часто не дозволяє навіть окупити вартість обладнання.

Найбільш доцільно на таких ринках працювати саме у форматі Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, залучаючи до виконання робіт учасників своєї партнерської мережі. Робота в багатьох країнах з невеликим ринком сервісних робіт створює для партнерів TUTKOVSKY цікаві за об’ємом проекти і програми.

Впевненість у правильності обраної бізнес-стратегії грунтується на досвіді, який набутий на попередніх етапах розвитку компанії афілійованими з TUTKOVSKY PLC постачальниками послуг і продукції та знаннях потреб споживачів.

Це досвід з управління проектами з використання природних ресурсів, зокрема вибір, геолого-економічна оцінка та інвестиційний аналіз ліцензійних блоків у 12 країнах Північної Африки та Близького Сходу на замовлення НАК «Нафтогаз України». Це аналіз та паспортизація 126 нафтогазових родовищ України для проведення Міжнародного аудиту запасів нафти та газу. Також це довід управління власним проектом з розвідки і видобутку важковидобувних запасів газу в Закарпатті.

Досвід забезпечення комплексом послуг проектів з вивчення та використання природних ресурсів включає виконання польових геофізичних досліджень: близько 5 000 кв.км сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D, 7 400 лінійних км сейсморозвідувальних робіт за технологією 2D і понад 1 000 кв.км граві- і магніторозвідки, а також 35 проектів свердловинної сейсморозвідки. Виконано геофізичних досліджень і робіт у понад 260 свердловинах з відкритим стовбуром та у понад 130 облаштованих свердловинах. Отриманий досвід роботи на морських платформах у межах української акваторії шельфу Чорного та Азовського морів. Оброблена та інтерпретована геолого-геофізична інформація понад 8 000 лінійних км сейсмічних даних 2D та 5 000 кв.км сейсмічних даних 3D. Складено і захищено понад 350 звітів з геологічного вивчення, підрахунку і аудиту запасів із побудовою детальних фільтраційно-ємнісних моделей родовищ нафти та газу, геолого-економічної оцінки родовищ мінеральної сировини, консалтингових та інших досліджень; створено 5 постійнодіючих гідродинамічних моделей родовищ нафти та газу.

Досвід виробництва та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та використання природних ресурсів набутий при постачанні продукції 98 українських підприємств нафтогазовидобувним компаніям Росії та Туркменістану. Це досвід виготовлення і поставки компаніям України, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Великобританії, Росії, Німеччині, Колумбії, Туркменістану та інших країн понад 1 500 геофізичних свердловинних приладів. Також розроблено, виготовлено і поставлено замовникам модульні цифрові геофізичні прилади, багатозондові програмно-апаратурні комплекси широкохвильового акустичного дослідження для контролю за проведенням гідророзриву пластів, цифрові інклінометричні прилади – гіроскопи. Виготовлені 15 комплектів важких бурових верстатів і 60 верстатів для капітального ремонту свердловин. Випущено 618 модульних конструкцій (вагон-будинків).

До виконання більшості з цих проектів залучалися незалежні постачальники послуг і продукції, налагоджені партнерські стосунки з численними споживачами. Ці постачальники і споживачі, разом з афілійованими з TUTKOVSKY PLC підприємствами, склали основу партнерської мережі учасників Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY.

Важливим для формування хабу є набутий досвід навчальних і наукових мережевих комунікацій. У програмах підвищення кваліфікації та семінарах Інституту Тутковського взяли участь понад 2000 фахівців 100 компаній. Фахівцями TUTKOVSKY опубліковано 517 наукових статей, 11 монографій, запатентовано 34 авторських винаходи. Видано 43 квартальних випусків наукового журналу «Геолог України» та 3 «Збірника наукових праць Інституту Тутковського». Організовано 75 наукових конференцій, у яких узяли участь понад дві тисячі спеціалістів.

Таким чином, увібравши весь досвід АТ «Надра», у тому числі організаційний - УЗНГК «Укрзарубіжнафтогаз», і Nadra Group сьогодні TUTKOVSKY став бізнес-майданчиком для багатьох своїх партнерів, а вже перші виконані в структурі хабу проекти підтвердили дієвість його бізнес-стратегії. Пріоритетами подальшого розвитку хабу є розширення міжнародного партнерства і впровадження високотехнологічних рішень, кращих світових технологій.

Відповідно до міжнародних стандартів розробляється нова корпоративна структура хабу з визначенням ролі підприємств-партнерів, впроваджуються система управління проектами, міжнародний бухгалтерський облік, розроблені TUTKOVSKY програмні продуктів для поточних процесів автоматизації в Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY, виробничі процеси оптимізуються з застосуванням методів Lean системи – системи бережливого виробництва.

Організація бізнесу у форматі міжнародного хабу дозволяє TUTKOVSKY налаштувати системну мережеву кооперацію для інтеграції досвіду і виробничих потужностей окремих підприємств, просування їх високотехнологічної продукції і послуг для забезпечення потреб клієнтів.

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY проводить об'ємні маркетингові дослідження і стає партнером крупних проектів у різних країнах світу.

Для запобігання конкуренції за участь у проектах між підприємствами-партнерами Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY головна компанія TUTKOVSKY PLC приступила до скорочення власної виробничої діяльності. З цього часу Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY працює в інтересах всіх підприємств-партнерів, а не тільки в інтересах власних афілійованих виробничих компаній. Афілійовані виробничі підприємства, які залишаються у власності TUTKOVSKY PLC продовжують свою роботу, не маючи ніяких переваг щодо участі в проектах хабу перед іншими підприємствами-партнерами хабу.

TUTKOVSKY організовує виконання кожного проекту у найбільш ефективний для клієнта спосіб: оптимізуючи структуру і хід його реалізації, забезпечуючи клієнту не тільки отримання послуг найвищого світового рівня та вирішення його найскладніших завдань, але й свою повну відповідальність за результат – як окремих етапів, так і проекту в цілому.

Основні події третього кроку

2015 Організація Центру обробки та інтерпретації геолого-геофізичних даних в Індії (м. Делі) з залученням індійських спеціалістів. Реалізація проектів з обробки сейсмічних даних 2D у межах перспективного нафтогазоносного блоку Tripula на замовлення Jubilant Oil & Gas PVT LTD і 3D у межах нафтового родовища Jaisalmer та нафтогазоносної площі Kadi-Sanand на замовлення Focus Energy LTD і Syntex Oil & Gas LTD відповідно.
2015 Виготовлення і поставка 4 комплектів аналогової термобаростійкої свердловинної апаратури для дослідження відкритого стовбуру нафтогазових свердловин на замовлення компанії Socar (Азербайджан).
2015 Зусиллями створеного TUTKOVSKY консорціуму підприємств-партнерів виготовлений і поставлений кущовий буровий верстат вантажопідйомністю 350 тонн до Колумбії (модель: PR1500T-AC-W).
2015 Тестова обробка сейсмічних даних 3D (площа Supsa Shromisubani) на замовлення грузинської компанії Georgian Oil & Gas Corporation з застосуванням програмних продуктів передових світових компаній.
2015 Проведення геофізичних досліджень і робіт у свердловинах на замовлення українських компаній ПАТ "Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», БУ «Укрбургаз», ПАТ «Укртрансгаз» тощо з застосуванням нової техніки.
2015 Спілка геологів України, як дійсний член Європейської федерації геологів (EFG), приєдналася до виконання проектів, що виконуються на замовлення Європейської Комісії в рамках програми наукових досліджень та інновацій H2020. Безпосереднім виконавцем проектів від СГУ виступає дочірнє підприємство «Експертна рада Спілки геологів України».
2015-2018

Партнер міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY – Підприємство Експертна рада Спілки геологів України брало участь у проекті KINDRA

KINDRA – інвентаризація знань з гідрогеологічних досліджень

ID грантової угоди: 642047 – Старт проекту: 01.01.2015 – Фініш проекту: 31.03.2018

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України – національний експерт з проекту KINDRA в Україні (eauag.hol.es)

Опис проекту: KINDRA оцінює існуючі на території ЄС практичні та наукові дослідження стосовно підземних вод на основі нової Системи класифікації гідрогеологічних досліджень (HRC-SYS).

Спеціальна система класифікації дає можливість систематизувати роботу, документи, проекти, звіти, бази даних тощо для полегшення майбутніх пошуків та аналізів; сприяє створенню мережі та розширенню спільноти геологів та людей, що займаються вивченням підземних вод.

У KINDRA взяли участь 20 членів EFG. Національні асоціації організували серію семінарів у своїх країнах, у тому числі в Україні.

Цей проект отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу Horizon 2020.

2015-2018

Партнер міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY – Підприємство Експертна рада Спілки геологів України виконувало проект INTRAW

INTRAW – міжнародна обсерваторія сировини

ID грантової угоди: 642130 – Старт проекту: 01.02.2015 – Фініш проекту: 01.02.2018

Підприємтво Експертна рада Спілки геологів України – як третя сторона, що бере участь у проекті INTRAW на порталі Рамкової програми наукових досліджень та інновацій H2020.

Опис проекту: INTRAW це трирічний проект, який фінансувався ЄС в рамках програми Горизонт2020. Європейська федерація геологів (European Federation of Geologists – EFG) є координатором консорціуму, який нараховує 15 партнерів з різних країн, включаючи Австралію, США і Південну Африку.

Проект INTRAW спрямований на те, щоб розвивати нові можливості співпраці у освоєнні сировинної бази критичних для Європи видів мінеральної сировини з Австралією, Канадою, Південною Африкою та Сполученими Штатами, що стосується:

 • Досліджень та інновацій;
 • Політики та стратегії щодо сировинної бази;
 • Спільних освітніх та професійних програм;
 • Ліцензування та дозвільних процедур;
 • Систем звітності;
 • Практики розвідки, видобутку, переробки і утилізації відходів;
 • Менеджменту та заміни критичної сировини.
2016-

Партнер міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY – Підприємство Експертна рада Спілки геологів України бере участь у проекті CHPM2030

CHPM2030 – комбіноване вилучення тепла, енергії і металу

ID грантової угоди: 654100 – Старт проекту: 01.02.2016 – Фініш проекту: 01.07.2019

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України - як пов'язана третя сторона проекту (LTP, Linked Third Party)

Опис проекту: CHPM2030 спрямований на розробку нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби в енергії та стратегічних металах в єдиному взаємопов'язаному процесі.

Концепція і стратегія проекту: Європейська економіка є надзвичайно залежною від енергетичного та мінерального постачання для задоволення як виробничих, так і соціальних потреб. У зв’язку з цим поточними викликами є: зниження витрат на виробництво енергії та його шкідливого впливу на довкілля, зменшення залежності від імпортованої стратегічної сировини. Реагуючи на ці виклики, проект CHPM2030 ставить за мету розробку нової технології, яка поєднує глибинне виробництво геотермальної енергії з екстракцією металів із геотермальної рідини та об’єднує ці процеси в єдину збалансовану систему: Combined Heat Power and Metals – CHPM (комбінована теплоенергетика та метали).

З метою поліпшення економічної ситуації розробки глибинної геотермальної енергії, проект випробовує та досліджує можливості технологій маніпулювання металоносними геологічними формаціями з геотермальним потенціалом на глибині від 3 до 4 км та, можливо, навіть глибше. Наша мета полягає у втіленні в життя ідеї взаємопов’язаного виробництва енергії та металів та оптимізації технологій відповідно до вимог ринку в майбутньому. Проект прагне забезпечити верифікацію технологічного концепту в лабораторних умовах.

Координатор проекту: – University Of Miskolc / Unim, Faculty Of Earth Science & Engineering / Hungary

Координаційна група: Éva Hartai, Tamás Madarász and Aranka Földessy.

Цей проект отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу Horizon 2020

Завершальна конференція в Делфті (NL) 23 травня 2019

2016-

Партнер міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY – Підприємство Експертна рада Спілки геологів України працює у проекті UNEXMIN

UNEXMIN – підводні дослідження затоплених шахт

ID грантової угоди: 690008 – Старт проекту: 01.02.2016 – Фініш проекту: 01.10.2019

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України - як пов'язана третя сторона проекту (LTP, Linked Third Party)

Опис проекту: UNEXMIN є європейським проектом в контексті досліджень та інновацій щодо недоступних та затоплених шахт, що фінансується науково-інноваційною програмою Європейського Союзу – Horizon 2020, за участю ряду установ з різних країн Європи.

Значна кількість закритих підземних шахт Європи - затоплені, а остання інформація щодо їхнього статусу отримана більше ніж сто років тому. Оскільки проведення зйомки за допомогою звичайного або дистанційно керованого обладнання неможливе через складне планування, топологію та геометрію найглибших шахт, UNEXMIN розробляє повністю автономне рішення цієї проблеми за допомогою безконтактних методів повторної розвідки глибоко розташованих затоплених шахт. Розроблена UNEXMIN технологія надасть можливість Європі зробити переоцінку мінерального потенціалу покинутих шахт, зменшити витрати на розвідку та збільшити надходження інвестицій для майбутніх видобувних робіт. Отримані дані з історичних місць, які наразі недоступні, створять можливість задокументувати та захистити унікальну мінеральну спадщину.

UNEXMIN – один з 28 проектів, які були запрошені на захід «Дні промисловості ЄС 2019» у Брюсселі. Ця унікальна подія мала на меті виявити спільне найрізноманітніших галузей промисловості в ЄС та продемонструвати проекти, які впливають на наше бачення ситуації.

Координатор: Університет м.Мішкольц - University of Miskolc (UNIM), Норберт Зейзон (Norbert Zajzon)

2016 Участь у національних і міжнародних нарадах, конференціях та семінарах членів Спілки геологів України в рамках договору з Європейською федерацією геологів (EFG): семінар за проектом INTRAW для національних експертів "Практика надрокористування в Європі та Африці" (2-3 листопада 2016), семінари за проектами KINDRA, CHPM2030 та UNEXMIN для національних експертів (4, 12, 14 жовтня 2016).
2016 Виготовлення і поставка створеним TUTKOVSKY консорціумом підприємст-партнерів стаціонарного бурового верстату (модель: SL2500T-AC-T) вантажопідйомністю 600 тонн на замовлення ТОВ «Бурова компанія Укрбурсервіс».
2016 Збір даних, аналіз, обробка та інтерпретація сейсмічних матеріалів 3D (площа Кубашівська, Україна) на замовлення компанії групи Burisma.
2016 З метою запобігання внутрішньої конкуренції в Хабі TUTKOVSKY PLC здійснено продаж свого сейсморозвідувального бізнесу в Україні компанії Burisma group (CША).
2016 Виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт за Договорами з компаніями ТОВ Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», ПрАТ «Карпатське управління геофізичних робіт», ПП «Полтавське підприємство геофізичних робіт», СП «Полтавська нафтогазова компанія», дочірніми компаніями ПАТ «Укргазвидобування» та ін. з застосуванням технічних засобів і матеріалів світових виробників, зокрема Halliburton.
2016 Організація спільного підприємства з DGE Group (Данія) для виконання проектів, які демонструють нові можливості позитивного впливу на стан навколишнього середовища і протидії змінам клімату.
2016 Науково-технічне співробітництво з угорською компанією Geoinform Well Services Ltd для підвищення ефективності та якості виконання демонстраційних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських проектів шляхом спільного використання геофізичного обладнання та засобів обчислювальної техніки.
2016 TUTKOVSKY спільно з компанією Halliburton провів Технологічний день для українських виробничих і видобувних компаній на тему: «Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах» (МВЦ, Київ, 15 грудня 2016).
2017-

Партнер міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY – Підприємство Експертна рада Спілки геологів України бере участь у проекті INFACT

INFACT – інноваційні, неінвазійні та цілком прийнятні технології геологічної розвідки. INFACT –Майбутнє розвідки сировини в Європі!

ID грантової угоди: 776487 – Старт проекту: 01.11.2017 – Фініш проекту: 01.11.2020

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України - як пов'язана третя сторона проекту (LTP, Linked Third Party).

Опис проекту: ЄС є одним із найбільших світових споживачів корисних копалин та металевої сировини, де можна очікувати значного зростання попиту в майбутньому. Проект ЄС "INFACT" спрямований на сприяння сировинній безпеці в Європейському Союзі шляхом посилення ролі Європи як місця для геологічної розвідки.

Партнери проекту мають намір змінити геологічну розвідку сировини таким чином, щоб цей процес став соціально прийнятним, безпечним для довкілля і технологічно розвиненим. Також, проект INFACT призведе до переоцінки потенціалу мінеральних ресурсів у Європі.

Цілі:

 • Залучити суспільство
 • Збільшити вплив інновацій та знань
 • Створити еталонні площі ЄС

Координатор: Інститут Гельмгольца Фрайберг з Ресурсної Технології в Гельмгольц-Центрум Дрезден-Россендорф

Цей проект отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу Horizon2020

Партнери: 17 партнерів з науково-дослідних та наукових кіл, промисловості, державних та неприбуткових організації з семи країн.

2017 Проведення комплексу геофізичних досліджень у свердловинах ПАТ «Укргазвидобування», ПрАТ «Нафтогазвидобування», компаніям групи Burisma та Geo Alliance, ТОВ «Комплексні геолого-геофізичні рішення», ПАТ «Укртрансгаз» тощо з застосуванням нових приладів власного виробництва та приладів іноземних підприємств-партнерів.
2017 Реалізація широкого спектру навчальних програм з управління проектами, продуктами MS Project, а також програм з підготовки учнів для успішної здачі іспиту в International Project Management Association (IPMA – Міжнародній асоціації управління проектами).
2017 Впровадження розроблених TUTKOVSKY програмних продуктів для поточних процесів автоматизації в Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY:
 • Система класу PRP – Project Resource Planning для виробничих (матеріаломістких) підприємств.
 • Система класу PRP – Project Resource Planning для сервісних компаній (основні ресурси – робочий час персоналу).
 • Система електронного документообігу
2017 На базі Інституту Тутковського започатковано навчальну програму «Підвищення кваліфікації та консалтинг з управління проектами в сфері використання природних ресурсів». Проведено перші курси підвищення кваліфікації за напрямком "Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій" (УкрНДІгаз, Харків, 19-22 вересня 2017).
2017 За ініціативи Спілки геологів України створення платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки України шляхом впровадження механізмів і практик, передбачених відповідними європейськими законодавчими актами, у контексті реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
2017 Проведення 7 грудня 2017 року VІ з’їзду геологів України. На обговорення винесено питання щодо започаткування платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» та залучення геологічної спільноти до реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України до ЄС.
2018 Постачання корпусів каротажних приладів сервісним нафтогазовим компаніям України
2018 Поставка Головному управілінню «Укрпромгеофізика» АТ «Укргазвидобування» приладів радіоактивного каротажу власного виробництва.
2018 Створення Центру випробувань, налагодження і ремонту геофізичної свердловинної апаратури ПрАТ «Тутковський»

 

Країни, в яких виконувались проекти TUTKOVSKY