Захист і збереження навколишнього середовища

Використання ресурсів у глобальному масштабі, конкурування за їх розподіл та природні загрози, що супроводжують процес їх видобування й використання, впливатимуть на здатність країни розвивати економіку, забезпечувати національну безпеку, підтримувати належну якість життя і захищати своє природне середовище. Під час використання природних ресурсів здійснюється втручання не тільки у ґрунтовий покрив і поверхневі води, але й у систему горизонтів, зокрема водоносних, літосфери. У разі видобутку енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів відкритим способом геологічне середовище порушується здійсненням виїмок гірських порід – кар’єрів , площа яких може досягати десятків квадратних кілометрів, а глибина – сотень метрів, при цьому глибина втручання підземними гірничими виробками і свердловинами досягає кількох кілометрів. Розуміючи поточний статус природних ресурсів, їх взаємозв'язок, змінення у плині часу, сталість щодо майбутніх природних та антропогенних загроз, компанії, пов’язані з використанням природних ресурсів мають бути відповідальними, приймаючи важливі рішення, що будуть здатні гарантувати безпеку для нинішнього і прийдешніх поколінь громадян, які проживають на територіях, де реалізуються проекти.

TUTKOVSKY надає пріоритетне значення охороні навколишнього середовища, має кваліфікований персонал з екологічного управління, який здійснює екологічну оцінку проектів та має позитивний досвід екологічного супроводу міжнародних проектів. Наші співробітники готові надати клієнтам професійну екологічну підтримку в частині захисту навколишнього середовища під час ініціювання, розробки й реалізації проекту. У разі необхідності готуємо для клієнтів матеріали для звернення щодо фінансування проекту в міжнародні установи та фонди.

Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється з урахуванням вимог міжнародного і місцевого законодавства, екологічної ємності даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище і соціум.

Згідно з екологічною політикою TUTKOVSKY, компанії, що отримали право працювати під маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ», беруть на себе зобов’язання проводити оцінку впливу на навколишнє та соціальне середовище всіх проектів з використання природних ресурсів, керування якими здійснюється, з обов’язковим інформуванням громадськості та організацією громадських обговорень. При цьому керуються такими правилами:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів країн, на території яких здійснюється виробнича діяльність компанії;
 • мінімізувати негативний вплив виробничої діяльності компанії на навколишнє середовище (атмосферу, водні об’єкти, ґрунт, надра);
 • проводити оцінку екологічних ризиків, здійснювати всі можливі технічні та економічні заходи з їх мінімізації та забезпечити наявність сил і засобів для попередження й ліквідації наслідків аварійних ситуацій, що відповідають рівню ризику;
 • із закінченням робіт повністю усувати збиток, нанесений у процесі виконання робіт, про що повідомляти замовника і громадськість;
 • вимагати від усіх, хто працює від імені хабу та під його торговими марками, усвідомлення того, що їхні дії можуть вплинути на імідж і бізнес клієнтів та партнерів хабу, і що вони мають працювати з дотриманням стандартів хабу.

Система екологічного менеджменту ISO 14001:2004 як складова основа регламентів і вимог до роботи під маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ» є частиною системи корпоративного управління і важливим елементом управління, яка забезпечує єдиний підхід до управління охороною навколишнього середовища у всіх компаніях-виконавцях проекту, що позитивно впливає на конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість проекту.

Переваги для клієнтів впровадження ISO 14001:2004 в компаніях-виконавцях проектів:

 • створення основи для системної природоохоронної роботи;
 • підвищення екологічної результативності компаній;
 • збільшення уваги керівництва компаній до питань охорони навколишнього середовища;
 • підвищення обізнаності, формування відповідального ставлення персоналу компанії до охорони навколишнього середовища, дотримання встановлених екологічних вимог;
 • забезпечення ефективного управління діяльністю компанії в межах чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;
 • підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості проектів завдяки усуненню ризиків, пов’язаних із ліквідацією негативних наслідків втручання у природне середовище та негативним сприйняттям проектів місцевим населенням.