Охорона здоров'я і промислова безпека

Партнери хабу об’єднані ідеєю раціонального природокористування. Практичне втілення цієї ідеї у проектах замовників здійснюється відповідно до вимог системи HSE менеджменту «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ».

Для виконання робіт під брендом «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ» на основі міжнародних стандартів OHSAS 18001:2007 та ISO 14001:2004 розроблено вичерпний набір жорстких регламентів і вимог до охорони здоров’я, техніки безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища, соціальної діяльності.

Для досягнення своєї мети ми:

 • удосконалюємо роботу в колективі й висуваємо на перший план ідею безпеки праці й охорони навколишнього середовища;
 • впроваджуємо новітні технології, обладнання та матеріали;
 • визначаємо на етапі проектування (планування)робіт всі потенційні загрози й небезпеку для учасників проектів;
 • систематично підвищуємо кваліфікацію наших співробітників в області захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці;
 • оцінюємо рівень небезпеки та професійного ризику для конкретних робочих місць і операцій, в яких беруть участь наші співробітники, представники наших клієнтів і треті особи;
 • проводимо дослідження шкідливих факторів виробничого середовища та вживаємо заходів щодо зменшення впливу цих факторів на здоров'я співробітників;
 • складаємо плани ліквідації наслідків у разі виникнення аварійних ситуацій;
 • зводимо до мінімуму вплив нашої діяльності на природне середовище й загрози, які супроводжують видобуток енергетичних, мінеральних та водних ресурсів, використання інших природних ресурсів;
 • ведемо відкритий діалог з представниками місцевої громадськості, обговорюючи питання уникнення потенційних загроз, пов'язаних із нашою діяльністю;
 • проводимо політику економного й раціонального використання матеріалів та електроенергії.

Робота співробітників сервісних і видобувних компаній -партнерів хабу TUTKOVSKY, особливо у тих, хто працює в польових експедиціях, пов'язана з певними ризиками. Тому питання збереження здоров'я і безпеки співробітників є пріоритетними для всіх партнерів хабу. Всі співробітники компаній пройшли навчання за необхідними програмами, передбаченими стандартом OHSAS 18001:2007, тому знають, що потрібно робити, аби уникнути травм та інших нещасних випадків. Компанії регулярно здійснюють спеціальну оцінку умов праці, щоб підтвердити свій відповідальний підхід до здоров'я й безпеки співробітників. Результатом такого підходу є відсутність випадків травмування і нещасних випадків за весь час роботи компаній.

Стандарт OHSAS 18001 сприяє створенню безпечних і здорових умов праці та забезпечує ефективний підхід, що дозволяє TUTKOVSKY послідовно ідентифікувати й контролювати ризики для здоров'я та безпеки, знижувати вірогідність нещасних випадків, а також дотримуватися вимог законодавства, які постійно змінюються.

Переваги для клієнтів впровадження OHSAS 18001:2007 у компаніях-виконавцях проектів:

 • зменшення кількості нещасних випадків і професійних захворювань;
 • скорочення періоду простоїв і пов'язаних із ними витрат;
 • більш ефективне управління ризиками для здоров'я та виробничої безпеки;
 • відповідальне ставлення співробітників до охорони праці та забезпечення виробничої безпеки;
 • покращення позитивного іміджу інвестора проекту, лояльності ділових партнерів і розширення кола нових клієнтів.