Структура хабу

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY є операційним центром широкої мережі підприємств-партнерів, що об’єднує інтереси постачальників послуг і продукції та їх споживачів – інвесторів, виробничих компаній і урядів, які реалізують проекти і програми з використання природних ресурсів у різних країнах світу.

Вищим органом управління та координації діяльності партнерів Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY є Загальні збори партнерів. До компетенції Загальних зборів (зокрема, але не виключно) належить вирішення таких питань:

  • визначення стратегічних завдань хабу та пріоритетних напрямів взаємодії партнерів на відповідний проміжок часу (як правило, календарний рік);
  • публічні слухання й обговорення результатів взаємодії та співпраці партнерів хабу за відповідний проміжок часу (як правило, календарний рік).

Для представлення інтересів і позицій мережі партнерів у період між Загальними зборами, забезпечення прозорості діяльності хабу, надання аналітичної та експертної підтримки у його роботі Загальні збори обирають із представників партнерів консультативно-дорадчий орган хабу – Експертну раду, яка складається з робочих груп за напрямами.

Згідно з Меморандумом про співробітництво в реалізації проектів з використання природних ресурсів у межах Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY (надалі – Меморандум) від 15 січня 2015 року, функції операційного центру партнерської мережі виконує Рада директорів Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY. Рада директорів організовує внутрішні комунікації, маркетинг та продажі, підбір генеральних підрядників і виконавців проектів на умовах прозорої внутрішньої конкуренції в хабі, юридичний і економічний супровід та управління проектами, забезпечує представництво інтересів партнерів та їх участь в управлінні хабом через скликання Загальних зборів партнерів та Експертної ради хабу.

Рада директорів Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY призначає із числа афілійованих підприємств операційну компанію. Операційна компанія – юридична особа – визначається відповідним рішенням Ради директорів для забезпечення дотримання положень та умов Меморандуму Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, поточної координації діяльності і співпраці партнерів хабу, залучення їх до реалізації проектів з використання природних ресурсів, а також представлення інтересів хабу та його підприємств, здійснення маркетингової, рекламної та усієї іншої діяльності від імені хабу. Відповідно до рішення Ради директорів операційною компанією призначено ТОВ «Тутковський».

Членами мережі партнерів хабу є сотні компаній, установ, організацій, які підтримують цілі Меморандуму Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY. До мережі партнерів належать:

  • афілійовані з з операційною компанією постачальники послуг і продукції;
  • незалежні постачальники послуг і продукції;
  • споживачі послуг і продукції.

Партнерами також є фізичні особи: експерти галузі, розробники і власники технологій, ноу-хау, патентів тощо.

Розробляючи нові підходи щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів партнери хабу координують власні наукові дослідження, обговорюють їх на наукових конференціях та висвітлюють у публікаціях. Втілюючи ідеї корпоративного громадянства, партнери об’єднують свої зусилля для реалізації низки спільних соціальних проектів, завдяки потужній платформі Міжнародного хабу вони можуть втілювати в життя найсучасніші проривні високотехнологічні рішення.

Партнери беруть участь у маркетингових і науково-технічних заходах хабу, отримують можливість підвищити конкурентоспроможність своїх послуг і продукції. Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY дає змогу споживачам обирати кращі високотехнологічні інноваційні рішення серед широкого поля пропозицій усіх постачальників своєї партнерської мережі.

 

Структура Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY

Загальні збори партнерів Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY Рада директорів
Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY
 
Експертна рада Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ»
Операційна компанія Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY
   
    ПАРТНЕРИ
Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY

 

Приєднання до хабу

Партнерами Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY стають юридичні та фізичні особи, які мають договірні відносини з операційною компанією – ТОВ «Тутковський», або з будь-якою афілійованою з нею компанією.