Структура хабу

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY є операційним центром широкої мережі підприємств-партнерів, що об’єднує інтереси постачальників послуг і продукції та їх споживачів – інвесторів, виробничих компаній і урядів, які реалізують проекти і програми з використання природних ресурсів у різних країнах світу. Послуги TUTKOVSKY охоплюють найважливіші для життєдіяльності людини природні ресурси: енергетичні, мінеральні, водні та земельні.

Вищим органом управління та координації діяльності партнерів Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY є Загальні збори партнерів. До компетенції Загальних зборів (зокрема, але не виключно) належить вирішення таких питань:

 • визначення стратегічних завдань хабу та пріоритетних напрямів взаємодії партнерів на відповідний проміжок часу (як правило, календарний рік);
 • публічні слухання й обговорення результатів взаємодії та співпраці партнерів хабу за відповідний проміжок часу (як правило, календарний рік).

Для представлення інтересів і позицій мережі партнерів у період між Загальними зборами, забезпечення прозорості діяльності хабу, надання аналітичної та експертної підтримки у його роботі Загальні збори обирають із представників партнерів консультативно-дорадчий орган хабу – Експертну раду, яка складається з робочих груп за напрямами.

TUTKOVSKY PLC є головною компанією Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY. Саме ця компанія, згідно з Меморандумом про співробітництво в реалізації проектів з використання природних ресурсів у межах Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY (надалі – Меморандум) від 15 січня 2015 року, виконує функції операційного центру партнерської мережі, організовуючи внутрішні комунікації, маркетинг та продажі, підбір генеральних підрядників і виконавців проектів на умовах прозорої внутрішньої конкуренції в хабі, юридичний і економічний супровід та управління проектами, забезпечує представництво інтересів партнерів та їх участь в управлінні хабом через скликання Загальних зборів партнерів та Експертної ради хабу.

Головна компанія Міжнародного хабу – TUTKOVSKY PLC – призначає із числа своїх афілійованих підприємств операційну компанію. Операційна компанія – юридична особа – визначається відповідним рішенням Ради директорів TUTKOVSKY PLC для забезпечення дотримання положень та умов Меморандуму Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, поточної координації діяльності і співпраці партнерів хабу, залучення їх до реалізації проектів з використання природних ресурсів, а також представлення інтересів хабу та його підприємств, здійснення маркетингової, рекламної та усієї іншої діяльності від імені хабу. Відповідно до рішення Ради директорів TUTKOVSKY PLC операційною компанією призначено
ТОВ «Тутковський».

Членами мережі партнерів хабу є сотні компаній, установ, організацій, які підтримують цілі Меморандуму Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY. До мережі партнерів належать:

 • афілійовані з TUTKOVSKY PLC постачальники послуг і продукції;
 • незалежні постачальники послуг і продукції;
 • споживачі послуг і продукції.

Партнерами також є фізичні особи: експерти галузі, розробники і власники технологій, ноу-хау, патентів тощо.

Розробляючи нові підходи щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів партнери хабу координують власні наукові дослідження, обговорюють їх на наукових конференціях та висвітлюють у публікаціях. Втілюючи ідеї корпоративного громадянства, партнери об’єднують свої зусилля для реалізації низки спільних соціальних проектів, завдяки потужній платформі Міжнародного хабу вони можуть втілювати в життя найсучасніші проривні високотехнологічні рішення.

Партнери беруть участь у маркетингових і науково-технічних заходах хабу, отримують можливість підвищити конкурентоспроможність своїх послуг і продукції. Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY дає змогу споживачам обирати кращі високотехнологічні інноваційні рішення серед широкого поля пропозицій усіх постачальників своєї партнерської мережі.

 

Структура Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY

Загальні збори партнерів Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY TUTKOVSKY PLC
Головна компанія Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY
 
Експертна рада Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY ТОВ «ТУТКОВСЬКИЙ»
Операційна компанія Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY
   
    ПАРТНЕРИ
Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY

 

Приєднання до хабу

Партнерами Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY стають юридичні та фізичні особи, які мають договірні відносини з головною компанією – TUTKOVSKY PLC, або з операційною компанією – ТОВ «Тутковський», або з будь-якою афілійованою компанією з TUTKOVSKY PLC.

TUTKOVSKY PLC

Головна компанія Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY

Менеджмент Павло Олексійович Загороднюк
Голова Ради директорів TUTKOVSKY PLC
Профіль

TUTKOVSKY PLC виконує функції операційного центру бізнесу партнерської мережі партнерів, організовуючи маркетинг та продажі, підбір генеральних підрядників і виконавців проектів на умовах прозорої внутрішньої конкуренції в хабі, юридичний і економічний аналіз та управління проектами, забезпечуючи представництво інтересів партнерів та їхню участь в управлінні хабом. Хаб об’єднує зусилля партнерів, серед яких сервісні та виробничі компанії, афілійовані з головною компанією Tutkovsky PLC та асоційовані компанії.

Tutkovsky PLC визначає стратегічні цілі, напрями розвитку і політику хабу, орієнтуючись на потреби клієнтів і враховуючи інтереси всіх партнерів, що беруть участь в управлінні хабом через Загальні збори партнерів та Експертну раду хабу.

Tutkovsky PLC через операційну компанію хабу ТОВ «Тутковський» організовує і управляє консорціумами підприємств, які виконують окремі проекти клієнтів. Завдяки такій структурі управління Tutkovsky PLC контролює ефективність використання і домагається досягнення найвищої прибутковості інвестицій, несе повну відповідальність перед клієнтом за кінцевий результат.

Tutkovsky PLC через операційну компанію делегує партнерам повноваження щодо представництва в якості генерального підрядника інтересів хабу та його партнерів перед замовниками, в тому числі через участь у тендерах і закупівлях, а також використання торгової марки хабу.

Контакти 41-49 Agiou Nikolaou
NIMELI Court, Block C
3rd floor 2408, Nicosia, Cyprus
office@tutkovsky.com
www.tutkovsky.com

ТОВ «Тутковський»

Операційна компанія Міжнародного хабу природних ресурсів ТUTKOVSKY

Менеджмент Володимир Петрович Безвинний
Директор
Профіль

ТОВ «Тутковський» – юридична особа, визначена відповідно до рішення Ради директорів TUTKOVSKY PLC операційною компанією хабу та здійснює такі функції:

 • забезпечення процедури приєднання до хабу;
 • здійснення поточної координації співпраці та взаємодії партнерів хабу;
 • створення єдиної маркетингової бази послуг та можливостей партнерів хабу;
 • проведення розширеної маркетингової кампанії з метою промоції можливостей хабу та формування єдиної бази клієнтів, а також забезпечення мережею агентів та місцевих партнерів у країнах, де хаб має свої інтереси;
 • комплексне представництво інтересів хабу та його партнерів перед органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, громадськими, міжнародними неурядовими організаціями тощо виключно з питань, які пов’язані з Меморандумом та в межах діяльності хабу; використання торгової марки хабу в маркетингових, рекламних, представницьких цілях;
 • генерування великих проектів на базі пропозицій споживачів та постачальників послуг і продукції; створення єдиної бази проектів; надання інформації партнерам щодо потенційних проектів; відбір оптимальних постачальників послуг і продукції;
 • комплексна інформаційна підтримка партнерів хабу через веб-сайт хабу;
 • управління проектами в форматі єдиного проектного вікна – впровадження єдиної системи управління мережевими проектами, забезпечення прозорих процедур моніторингу та виконання проектів.

У своїй роботі Операційна компанія спирається на експертно-аналітичну підтримку Експертної ради хабу, а у необхідних випадках погоджує з нею свої рішення.

Контакти вул. Дубровицька, 28
Київ, 04114, Україна
Тел.: +38 (044) 426-97-97
Факс: +38 (044) 426-98-88
office@tutkovsky.com
www.tutkovsky.com