Наукові комунікації

Наукові комунікації хабу сприяють просуванню наукових ідей серед партнерів та суспільства, забезпечують зворотний зв'язок між дослідниками та експертизою результатів. Наукові комунікації – це популяризація наукових ідей через публікацію наукових статей, участь у науково-технічних заходах, взаємодія з промисловістю (кінцева мета – реалізація кінцевому споживачу), взаємодія з владою (кінцева мета – участь у програмах фінансування пріоритетних розробок).

Свою діяльність Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY пов’язує з науковими дослідженнями у сфері використання природних ресурсів, втіленням у практику досягнень науки з метою забезпечити розробку та впровадження найефективніших технологій і обладнання. Завдання TUTKOVSKY – забезпечення комунікацій та взаємодії партнерів у знайденні нових оптимальних рішень, що базуються на найновіших наукових і технологічних досягненнях щодо використання природних ресурсів у ХХІ столітті. Об’єднання наукових розробок та технологічних можливостей партнерів забезпечує якісно новий рівень вирішення гострих проблем природокористування, який можна отримати лише спільними зусиллями.

Основні напрями наукових комунікацій TUTKOVSKY:

  • виконання спільних наукових досліджень;
  • обговорення їх результатів на спільних наукових конференціях;
  • висвітлення у спільних публікаціях.

 

Спільні конференції

Наукові та науково-практичні конференції, читання, семінари, інші заходи проводяться з метою оприлюднення та апробації результатів наукових досліджень природних ресурсів, надання майданчиків для забезпечення безпосереднього спілкування вчених, наукових дискусій, висвітлення нових ідей і підходів до вирішення важливих наукових проблем природокористування, формування нових напрямів наукових досліджень.

Наукові заходи охоплюють широкий спектр наукової тематики, який включає проблеми літології і стратиграфії осадових басейнів, проблеми рудоносності та нафтогазоносності, включаючи нетрадиційні вуглеводні, питання рудоносності докембрію та фанерозою, проблеми екології та збереження геологічної спадщини, демонстрації нових технологій геолого-геофізичних досліджень та видобутку енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів. TUTKOVSKY має тривалу історію та значний досвід проведення різноманітних наукових заходів. Чимало конференцій було проведено за участі учених та таких відомих міжнародних організацій, як APPG та EAGE.

Зусилля TUTKOVSKY були спрямовані на збереження традицій геології. Частина конференцій присвячена ювілейним датам видатних геологів України - П.А. Тутковського, В.Г. Бондарчука, Є.К. Лазаренка, П.Ф. Шпака, М.П. Щербака, визначним подіям в історії геологічних досліджень.

У подальшому Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY планує розвивати наукові контакти між окремими вченими, науковими, виробничими та громадськими організаціями світу, урядами країн; розширювати тематику конференцій та географію їх учасників.

Історія заходів

Дата Захід чи подія  
7-8 грудня 2017 р.

У Великому конференці-залі Президії академії наук України відбувся VI з’їзд геологів України. На з’їзді було презентовано платформу «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів», що була iнiцiйована Спiлкою геологiв Украïни.

Серед гостей заходу – Чижиков Геннадій Дмитрович, Президент Торгово-промислової палати України; Пономаренко Олександр Миколайович, Академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України; Руденко Леонід Григорович, Голова Національного комітету географів України, академік НАН України; Віртанен Юха, Надзвичайний та Повноважний Посол Фінляндії; Комац Марко, Член правління Європейської федерації геологів.

Нагороди Спілки геологів України вручив Кирилюк Олег Васильович, Т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України.

Вітальні слова на адресу З’їзду надійшли від Іванни Орестівни Климпуш-Цинцадзе , Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також Анатолія Кириловича Кінаха, Президента Українського союзу промисловців і підприємців.

У з’їзді взяли участь 250 делегатів, було представлено 32 доповіді.

4-8 грудня 2017 р. Інститут Тутковського успішно провів курси підвищення кваліфікації за темою "Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій". Лектори – професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» О.М. Карпенко, генеральний директор ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» А.О. Касьян; генеральний директор ТОВ «Укргеоцентр» Старостін Андрій Вікторович». Місце проведення – УкрНДІгаз, Харків.
14 листопада 2017 р. Відбулися обговорення спільних наукових досліджень у рамках міжнародного українсько-словацького проекту. Відбулась лекція Ігора Броски «Аксесорні мінерали гранітоїдів північних Карпат». Учасники: Інститут наук про Землю Словацької академії наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут Тутковського.
6–10 листопада 2017 р. Співробітники TUTKOVSKY взяли участь у Четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» (м.Трускавець), організованій Державною комісією України по запасах корисних копалин за підтримки Державної служби геології та надр Україним. Захід було присвячено 100-річчю Геологічної служби України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин.
24 жовтня 2017 р. На засіданні бюро Секції Наук про землю НАН України відбулись презентації Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY та Програми впровадження стандартів ЄС в шкільну геологічну освіту.
3-5 жовтня 2017 р. Співробітники TUTKOVSKY взяли участь у Третій міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми геосередовища і зондуючих систем» з презентацією Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY.
19-22 вересня 2017 р.

Відбулись, організовані Інститутом Тутковського, курси підвищення кваліфікації «Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій». Харків, УкрНДІгаз.

Лектори – професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» О.М. Карпенко, генеральний директор ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» А.О. Касьян.

В рамках тренінгу відбулись Презентації Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY та освітнього проекту Спілки геологів України Інститут Тутковського.

6-8 вересня 2017 р. TUTKOVSKY став співорганізатором ІІ міжнародної наукової конференції «Геологія горючих корисних копалин: досягнення та перспективи», яка відбулась у Інституті геологічних наук НАН України. На пленарному засіданні П.О. Загороднюк доповів на тему «Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY».
27 червня 2017 р. Презентація Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY відбулась у Фізико-технічному інституті Національного технічного університету (КПІ) імені Ігоря Сікорського.
22 червня 2017 р. На розширеному засіданні Вченої ради Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.. М.П. Семененка НАН України відбулась презентація Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY.
31 травня 2017 р. Під час засідання Вченої ради факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась презентація програм Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY.
24-25 квітня 2017 р. Представники TUTKOVSKY взяли участь у науково-практичній конференції «Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття» (м. Східниця). Конференція організована Українським товариством охорони пам’яток історії та культури м. Борислава і проводилася в рамках виконання Товариством проекту «Галицька Каліфорнія».
6 квітня 2017 р. На засіданні Вченої ради ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась презентація програм Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY.
15 грудня 2016 р. Презентація новітніх технологій – Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах (м. Київ). У рамках презентації компанії Halliburton спільно з TUTKOVSKY представлено нові технології геофізичних досліджень в експлуатаційних свердловинах, моніторингу та оцінки резервуарів, геолого-технічних заходів у свердловинах під тиском, каротажу обсаджених свердловин з передачею інформації в реальному часі, оцінки цементування, обслуговування свердловин діючого фонду, перфорації на НКТ, перфорації на кабелі, моделювання перфорації, застосування кумулятивних зарядів, стимулювання притоку свердловини, діагностики труб, обслуговування та ремонту свердловини.
16-17 червня 2016 р. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми нафтогазової геології» (м. Київ), присвячена пам’яті П.Ф. Шпака – видатного геолога, члена-кореспондента АН УРСР, академіка УНГА, заслуженого геолога УРСР, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, почесного геологорозвідника СРСР, міністра геології УРСР (1967–1982 рр.).
2–4 вересня 2015 р. Міжнародна наукова конференція «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи». Організатори: Інститут геологічних наук НАН України, Спілка геологів України, Інститут Тутковського.
11–14 вересня 2014 р. VIII наукові читання імені Є.К. Лазаренка «Мінералогія: сьогодення і майбуття», присвячені 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті. За участі Інституту Тутковського.
16-17 вересня 2014 р. Міжнародна наукова конференція, присвячена 90-річчю академіка НАН України М.П. Щербака «Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6–1,6 млрд років) Євразійського континенту». Серед організаторів Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України».
23-24 жовтня 2014 р. Науково-практична конференція «Історія відкриття та вивчення Пержанського родовища берилію як світового ексклюзиву» (м. Олевськ, Житомирська обл.). Серед організаторів Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України».
17-18 квітня 2013 р. Перша київська міжнародна наукова конференція «Наукові та методологічні основи медичної геології». Організатори: Інститут Тутковського, Група компаній Надра, Спілка геологів України. Видано матеріали конференції.
15–17 травня 2013 р. Міжнародна конференція «Сучасні проблеми природничих наук», присвячену 155-річчю від дня народження П.А. Тутковського. За ініціативи Інституту Тутковського.
27 травня – 1 червня 2013 р. Науково-практична конференція «Гранітоїди: умови формування та рудоносність». За участі Інституту Тутковського.
26–30 червня 2013 р. Представники Інституту Тутковського взяли участь у VIII Міжнародній конференції «Геологія в школі і вузі: геологія і цивілізація», присвяченій 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського (м. Санкт-Петербург, РФ, РДПУ ім. Герцена, кафедра геології і геоекології).
23–26 вересня 2013 р. Міжнародна наукова конференція «Стратиграфія осадових утворень верхнього протерозою та фанерозою» (м. Київ). Організатори: Інститут геологічних наук НАН України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України», Палеонтологічне товариство НАН України. Підтримку надано підприємствами Групи компаній Надра.
2-3 жовтня 2013 р. Третя міжнародна науково-практична конференція «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій», яка проходила в рамках виставки «Надра. Корисні копалини – 2013» (Донецьк). Видано спеціалізований випуск журналу «Геолог України» №3 (43) за 2013 р., присвячений цій конференції.
16 жовтня 2013 р. Наукова-практична конференція за міжнародною участю «Наукові та методологічні перспективи розвитку геологічної освіти», організована Інститутом Тутковського та Спілкою геологів України.
2 грудня 2013 р. Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», проведено на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серед організаторів – Спілка геологів України та Експертна рада Спілки
2013 р. ІХ сесія Міжнародної школи наук про Землю (м. Одеса). За участі Інституту Тутковського.
2013 р. Міжнародна науково-педагогічна конференція «Геологічна освіта та наука в XXI ст. Проблеми викладання геологічних дисциплін» (м. Київ). З ініціативи Інституту Тутковського.
19-20 квітня 2012 р. Наукова конференція «Такий різний світ мінералогії», проведена до 100-річчя з дня народження академіка Є.К. Лазаренка. За участі Інституту Тутковського.
17 травня 2012 р. Міжнародний науковий семінар «Від смоли хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол». За підтримки Інституту Тутковського та Спілки геологів України.
5–7 червня 2012 р. Наукова конференція «Від мінералогії до геохімії», присвячена 130-річчю від дня народження О.Є Ферсмана. За підтримки Інституту Тутковського.
8–13 жовтня 2012 р. Міжнародна конференція «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій». За підтримки Інституту Тутковського.
7 грудня 2012 р. П’ята всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» (смт Володарськ-Волинський, нині смт Хорошів, Житомирська обл.), у Музеї коштовного та декоративного каміння Міністерства фінансів України. За підтримки Спілки геологів України.
20 січня 2011 р. Низка заходів з нагоди 350-річчя від часу заснування Львівського національного університету - конференції, виставки, семінари, круглі столи, тематичні лекції. За участі Спілки геологів України.
18–22 квітня 2011 р. Конференція «Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу» (м. Київ). За участі представників Інституту Тутковського.
13-14 травня 2011 р. VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології» (м. Київ). За підтримки Інституту Тутковського.
7-8 вересня 2011 р. Конференція «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій» у рамках «Промислового тижня» у спеціалізованому виставочному центрі «Експодонбас» (м. Донецьк). За участі та інформаційної підтримки Групи компаній Надра. Наукові доповіді конференції опубліковано у спеціальному випуску журналу «Геолог України», №2 (34).
16 квітня 2010 р. Відкриття кафедри геології нафти і газу на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За участі Спілки геологів України та Групи компаній Надра.
6–8 жовтня 2010 р. VI Міжнародна науково-практична конференція «Метан вугільних родовищ України» (м. Дніпропетровськ). Доповіді представників Групи компаній Надра: «Алгоритм проведення попередньої дегазації методом гравітаційного знещільнення вуглепородного масиву»; «Дослідження впливу шахтних виробок на результати сейсморозвідувальних робіт».
17–19 жовтня 2010 р. Регіональна конференція Американської асоціації геологів-нафтовиків (м. Київ) за організаційної та спонсорської підтримки Спілки геологів України. У роботі конференції взяли участь 502 делегати з 212 організацій та компаній з 28 країн світу.
31 липня 2010 р. Урочисті заходи з нагоди 80-річчя Київського геологорозвідувального технікуму за активної участі Спілки геологів України.
17–19 вересня 2009 р. Міжнародна науково-технічна конференція «Видобуток та використання газу-метану: залучення інвестицій» (м. Донецьк), за активної участі та інформаційної підтримки Спілки геологів України та Групи компаній Надра. Матеріали конференції надруковано у спеціалізованому випуску журналу «Геолог України» №3 (27), 2009 р.
23–25 вересня 2009 р. Науково-практичний семінар «Нові технології досліджень свердловин і підвищення геологічної ефективності промислово-геофізичних робіт на нафту і газ», присвячений 10-річчю ЗАТ «Укрпромгеофізика» (Група компаній Надра)
16–17 квітня 2008 р. Міжнародна конференція «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи», присвячена 100-річчю з дня народження видатного геолога, стратиграфа, палеонтолога, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.Л. Ейнора. За організаційної підтримки Спілки геологів України. Учасники конференції – колеги, учні О.Л. Ейнора, молоді вчені.
19–22 травня 2008 р. ХХХІ сесія Українського палеонтологічного товариства (м. Сімферополь) за участі Спілки геологів України.
1–4 жовтня 2008 р. V Міжнародна науково-практична конференція «Метан вугільних родовищ України» (м. Дніпропетровськ). З доповіддю «Новий спосіб попередньої дегазації вугільних родовищ, або шлях до безпечної та ефективної роботи шахт» виступив провідний геолог Групи компаній Надра Б.І. Лелик.
2 вересня 2008 р. Міжнародна конференція «Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій» (м. Одеса) за участі Спілки геологів України.
7–9 жовтня 2008 р. Міжнародна науково-практична конференція «210-річчя початку систематичного геологічного дослідження Донбасу» (м. Луганськ) за участі Спілки геологів України. Працювала на базі Східного державного регіонального геологічного підприємства («Схід ДРГП») і була присвячена історії розвитку геологорозвідувальної та гірничодобувної справи на території сучасної Луганщини.
16–17 жовтня 2008 р. Конференція «Український бурштиновий світ» (м. Київ) за участі Спілки геологів України. Присвячена поглибленому вивченню сировинної бази бурштину України та суміжних територій, питанням геологічного дослідження бурштиновмісних площ, перспективам пошуків, видобутку та переробки бурштину в Україні.
4–8 листопада 2008 р. Міжнародна конференція «Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій». Проведена у рамках заходів до 90-річчя Академії наук України за участі Спілки геологів України.
2008 р. Пленарне засідання Міжнародної конференції з нафтової геології (м. Баку, Азербайджан) за участі представників Спілки геологів України.
2007 р. VII міжнародна конференція «Крим – 2007» За спонсорської допомоги EAGE та за участі Спілки геологів України.
17–20 жовтня 2007 р. Перша міжнародна науково-практична конференція «Український бурштиновий світ» (м. Київ) за участі Спілки геологів України.
13-14 грудня 2007 р. V наукові читання імені академіка Є.К. Лазаренка «Проблеми мінералогічної кристалографії» (м. Львів) за участі Спілки геологів України.
17–19 травня 2006 р. Міжнародна науково-педагогічна конференція «Геологічна освіта та наука в XXI ст. Проблеми викладання геологічних дисциплін» (м. Київ) за сприяння Спілки геологів України.
24–26 травня 2006 р. Наукова конференція «Вторинні природні резервуари та неструктурні пастки як об’єкти істотного приросту запасів вуглеводнів в Україні» (м. Київ) за підтримки Спілки геологів України та Групи компаній Надра.
3–9 вересня 2006 р. Міжнародна сесія та геологічна екскурсія Європейської асоціації з охорони геологічної спадщини (ПроГЕО) (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.) за участі Спілки геологів України.
27–30 вересня 2006 р. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри геології та 55-річчю кафедри корисних копалин і екологічної геології Донецького національного університету (м. Донецьк) за участі Спілки геологів України.
3-4 жовтня 2006 р. VII з’їзд Українського мінералогічного товариства. З'їзд проведено на кошти та за сприяння НАН України, ІГМР НАН України, Державної геологічної служби України, Спілки геологів України та інших.
3–9 грудня 2006 р. Наукова конференція, присвячена 40-річчю геологічного факультету Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ) за участі Спілки геологів України.
2006 р. Конференція до ювілею Інституту геологічних наук «ІГН НАН України – 80 років» за участі Спілки геологів України та підтримки Групи компаній Надра.
24 лютого 2005 р. Звітно-виборний з’їзд Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України». За звітний період поглибилася співпраця з міжнародними організаціями та підвищилась роль осередків Спілки. Спілка геологів України стала асоційованим членом Європейської асоціації вчених, геологів та інженерів (EAGE), Американської асоціації нафтових геологів (AAPG), Товариства геофізиків-розвідників (SEG).
16–18 березня 2005 р. Семінар Carl Zeiss «Технології ХХІ – погляд у майбутнє. Світлова, лазерна та електронна мікроскопія – три складові успіху сучасних досліджень» за участі Спілки геологів України.
13–15 травня 2005 р. Друга міжнародна науково-практична конференція «Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання» (м. Київ), присвячена 100-річчю з дня народження В.Г. Бондарчука - українського геолога, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, академіка АН УРСР. За підтримки Спілки геологів України та Групи компаній Надра.
20– 23 червня 2005 р. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні можливості розвитку та реалізації мінерально-сировинної бази України і Росії в умовах глобалізації ринку мінеральної бази» (м. Київ). За підтримки Спілки геологів України та Групи компаній Надра.
12–16 вересня 2005 р. VI Міжнародна конференція «Геодинаміка, сейсмічність і нафтогазоносність Чорноморсько-Каспійського регіону» (м.Гурзуф, АР Крим). За участі Спілки геологів України.
20–23 вересня 2005 р. Науково-технічна конференція «Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів України» (м. Яремча, Івано-Франківська обл.), за участі Спілки геологів України.
2005 р. Всеукраїнська конференція до Дня довкілля «Роль і місце екологічної складової в діяльності та програмах політичних партій і громадських організацій напередодні виборів до Верховної Ради України». За участі Спілки геологів України та інших громадських організацій.
19–21 жовтня 2005 р. Конференція «Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі ХХІ сторіччя» з нагоди 60-річчя геологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка за участі Спілки геологів України.
1-2 квітня 2004 р. Науково-методична конференція «Геологічна наука й освіта в Україні» (м. Київ) за участі Спілки геологів України.
Жовтень 2004 р Семінар «Збереження геологічної спадщини» та науково-методичний семінар «Геологічні пам’ятки України». Організатори: Держкомприродоресурсів України та Спілка геологів України.
20 травня 2003 р. Наукова конференція з нагоди 10-річчя заснування Української нафтогазової академії (м. Київ) за участі Спілки геологів України.
8–13 вересня 2003 р. П'ята міжнародна конференція «Проблеми геодинаміки і нафтогазоносності Чорноморсько-каспійського регіону» (м. Гурзуф, АР Крим) за участі Спілки геологів України та вчених з Німеччини, Польщі, Румунії, Казахстану, Азербайджану, РФ.
22–26 вересня 2003 р. IV Міжнародна конференція «Благородні і рідкісні метали» (м. Донецьк) за участі Спілки геологів України.
16–18 грудня 2003 р. Науково-практична міжвузівська конференція «Металоносність і прогнозна оцінка зон тектоно-магматичної активізації докембрію Українського щита» (м. Київ). Організовано Спілкою геологів України спільно з Державною геологічною службою та НАН України.
3 жовтня 2003 р. Міжнародна наукова конференція «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку нафтогазової промисловості України в контексті європейської інтеграції» (м. Львів).
У 2003 р. світова громадськість відзначила 150 років світової нафтогазової промисловості, витоки якої пов’язані з Україною. Спілка геологів України облаштувала пам’ятну меморіальну дошку на честь 150-річчя започаткування хімічного способу очищення нафти та створення першої в світі гасової лампи.
Жовтень 2003 р ІІ з’їзд геологів України (м. Київ). Розглянуто та підтримано концептуальні завдання Стратегії розвитку та реформування геологічної галузі України.
9–14 вересня 2002 р. Міжнародна конференція «Геодинаміка і нафтогазоносні структури Чорноморсько-Каспійського регіону» (м. Гурзуф, АР Крим) за участі Спілки геологів України.
2002 р. Науково-практична конференція «Київ та Київське море: проблеми співіснування». Серед учасників провідні фахівці Академії наук, профільних вищих навчальних закладів та спеціалісти-експерти. За підтримки Спілки геологів України.
2–4 жовтня 2001 р. Урочисті заходи з нагоди 75-річчя Інституту геологічних наук та 50-річчя Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України; VI з’їзд Українського мінералогічного товариства за участі Спілки геологів України.
2000 р. Міжнародна науково-практична конференція «Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень» (м. Чернігів) за участі Спілки геологів України.
23 лютого 2000 р. Установчі збори Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України». Затверджено статут, обрано почесного президента (П.Ф. Шпак), голову правління (П.О. Загороднюк), членів правління.
25 травня 2000 р. І з’їзд геологів України (м. Київ). На розгляд делегатів винесено підготовлену Спілкою геологів України Концепцію реформування геологічної галузі відповідно до умов ринкової економіки.

 

Спільні фахові публікації

TUTKOVSKY надає важливого значення публікації наукових результатів у сфері природокористування, включаючи історію геолого-геофізичних досліджень, дискусійні та інформаційні статті. З огляду на це у 2003 році Спілкою геологів України був заснований журнал «Геолог України», що видавався щоквартально протягом 10 років за фінансової підтримки TUTKOVSKY. Журнал став одним із найвідоміших в Україні періодичних видань у сфері наук про Землю. На сторінках журналу опубліковано оригінальні наукові статті таких авторів, як І. Багрій, В. Гулій, Л. Галецький, В. Іванишин, В. Квасниця, М. Лебідь, О. Лукін, О. Лукієнко, С. Мачуліна, В. Міщенко, І. Орищенко, Є. Паталаха, Б. Панов, А. Радзівілл, Г. Рудько, В. Трегубенко, В. Шестопалов, С. Шехунова, В. Шумлянський та багатьох інших. Представлені також результати наукових досліджень зарубіжних колег.

У 2010–2012 рр. побачили світ три збірники наукових праць Інституту Тутковського.

На шпальтах періодичних видань, які були надруковані завдяки підтримці TUTKOVSKY, поряд з науковими статтями були опубліковані також інформаційні та науково-популярні матеріали, що стосувалися проблем природокористування. Важливими для розвитку напряму енергозабезпечення України стали спеціальні випуски журналу «Геолог України», присвячені розробці нетрадиційних джерел вуглеводнів.

Чимало викладачів та вчених-геологів отримали спонсорську та благодійну допомогу для публікації навчальних посібників, підручників, наукових монографій.

Дата Захід чи подія
6-10 листопада 2017 р. Рудько Г.І., Лівецнева Г.А. Перша київська міжнародна конференція «Наукові та методологічні основи медичної геології», наукове видання Четверної міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» - Черкаси: ПП «Салон Софт», 2017. – Т.1. – с. 454-456.
6-10 листопада 2017 р. Загороднюк П.О., Крочак М.Д., Лівенцева Г.А. Досвід впровадження навчальних стандартів Європейського Союзу в шкільну геологічну освіту», наукове видання Четверної міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» - Черкаси: ПП «Салон Софт», 2017. – Т.1. – с. 102-107.
6-8 вересня 2017 р. Коштом TUTKOVSKY забезпечено друк матеріалів ІІ міжнародної наукової конференції «Геологія горючих корисних копалин: досягнення та перспективи».
24-25 квітня 2017 р. Безвинний В., Крочак М., Лівенцева Г. Збереження та примноження надбань українських вчених у нових формах роботи з учнівською молоддю // Матеріали науково-практичної конференції «культурна спадщина нафтової столиці Прикарпаття» - Львів: НВФ «Карти і атласи», 2017. – с. 108-110.
16-17 червня 2016 р. Видано збірник тез науково-практичної конференції «Сучасні проблеми нафтогазової геології», присвяченої пам’яті П.Ф. Шпака – видатного геолога, члена-кореспондента АН УРСР, академіка УНГА, заслуженого геолога УРСР, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, почесного геологорозвідника СРСР, міністра геології УРСР (1967–1982 рр.).
2-3 жовтня 2013 р. До Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій», яка проходила в рамках виставки «Надра. Корисні копалини – 2013» (Донецьк), видано спеціальний випуск журналу «Геолог України» №3 (43) за 2013 р.
7-8 вересня 2011 р. Вийшов з друку черговий номер журналу «Геолог України» №2 (34), присвячений Другій міжнародній науково-практичній конференції «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій» у рамках «Промислового тижня» у спеціалізованому виставочному центрі «Експодонбас» (м. Донецьк).
Вересень 2011 р. Надруковано журнал «Збірник наукових праць Інституту Тутковського» №1 (2), що містить різноманітні за тематикою наукові статті та підсумковий огляд Другої міжнародної конференції «Оцінка, видобуток та використання нетрадиційних видів газу: залучення інвестицій» (м. Донецьк).
2010 р. Вийшов друком перший номер журналу «Збірник наукових праць Інституту Тутковського» №1 (1).
17–19 вересня 2009 р. За матеріалами наукових доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Видобуток та використання газу метану: залучення інвестицій» (м. Донецьк) видано спеціальний випуск журналу «Геолог України» №3 (27), 2009 р
16-17 квітня 2008 р. До Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження видатного геолога, стратиграфа, палеонтолога, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.Л. Ейнора, видано збірник наукових праць «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи» та біографічну книжку про О.Л. Ейнора. На геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка згодом було облаштовано іменну аудиторію О.Л. Ейнора.
2005 р. Налаштовано щоквартальний випуск номерів журналу «Геолог України». Видання включено до переліку фахових.
Березень 2003 р. Надруковано перший номер журналу «Геолог України» - видання Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України».
1999 р. У серії «Надра земні та духовні» побачили світ «Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті» (до 165-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та 165-річчя Кафедри мінералогії та геогнозії). За ініціативи та за кошти Групи компаній Надра.