QHSE ТОВ «Тутковський інформаційні технології»

З березня 2006 року в компанії впроваджено систему контролю за якістю згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2000. У травні 2008 р. розроблено і впроваджено систему техніки безпеки відповідно до міжнародних стандартів.

Виконуючи функції генерального підрядника, ТОВ «Тутковський інформаційні технології» вимагає від усіх компаній, які залучаються до виконання проектів замовників, сертифікації на відповідність до стандартів:

 • системи управління якістю ISO 9001:2015;
 • системи управління охороною здоров’я та безпеки персоналу згідно з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007;
 • системи екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 14001:2004.

Компанія отримала від Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY право виконувати роботи під торговою маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ», керуючись вичерпним набором стандартів і вимог до охорони здоров’я, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, а також соціальної діяльності.

Відповідно до цих вимог пріоритети ТОВ «Тутковський інформаційні технології» в сфері охорони праці є такими:

 • життя і здоров’я працівників;
 • підвищення рівня промислової безпеки виробничих процесів;
 • контроль і управління ризиками виробництва;
 • профілактика виробничого травматизму;
 • попередження нещасних випадків на виробництві і профзахворювань.

Основні пріоритети екологічної політики:

 • навчання, тренінги і мотивація працівників до виконання робіт способами, що забезпечують мінімальний вплив на довкілля;
 • відмова від застосування екологічно шкідливих технологій;
 • постійне зменшення кількості викидів і повна утилізація відходів виробництва;
 • запобігання забрудненню ґрунтів, водного середовища і повітря;
 • відновлення робочих майданчиків до їх початкового природного стану.

Згідно з екологічною політикою Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, ТОВ «Тутковський інформаційні технології» бере на себе зобов’язання проводити оцінку впливу на навколишнє та соціальне середовище всіх проектів з використання природних ресурсів, які виконує, з обов’язковим інформуванням громадськості та організацією громадських обговорень.