Створення геологічних моделей родовищ вуглеводнів

Пошук та ефективний видобуток вуглеводнів потребує створення, періодичного оновлення та аналізу цифрової об’ємної структурно-параметричної моделі родовища вуглеводнів. Ця задача вирішується шляхом комплексної інтерпретації даних сейсморозвідки, геофізичних досліджень свердловин, петрофізичних досліджень керну тощо.

Широко застосовується гнучке, інтерактивне моделювання структури родовища, літологічної складової резервуару, подальше наповнення геологічної моделі петрофізичною інформацією.

Об’ємні моделі фільтраційно-ємнісних властивостей порід уточнюються в процесі дорозвідки та експлуатації родовищ. Дані прогнозування подаються у вигляді розрізів і лінійних горизонтних карт.

Наявність гнучкого механізму керування всім процесом прогнозування дозволяє створити детальні цифрові моделі як для родовищ із простими геологічними умовами, так і родовищ зі складною геологічною будовою, що є основним для підрахунку запасів вуглеводнів та проектування розробки.

Для побудови геологічних моделей родовищ та їх моніторингу використовуються сучасні технології та програми провідних компаній світу, зокрема Schlumberger, Paradigm тощо.

Структурна модель родовища з сейсмічним профілем та свердловинними даними

 

Приклади результатів виконаних робіт

1998 рік. Личківсько-Новоселівська площа

Результати:

  • Перший проект об'ємної сейсморозвідки, виконаний в Україні.
  • За його результатами відкрито 1 родовище і 3 газоконденсатних поклади.
  • Доведено промислову газоносність серпуховського і візейського комплексів порід цього району.


Модель Личківсько-Новоселівської площі

1999 рік. Богатойська площа

Результати:

Вперше в Україні впроваджено технологію побудови PSDM моделей родовищ, що дозволило значно підвищити роздільну здатність 3D сейсморозвідки на великих глибинах.Профіль Богатойської площі

2000 рік. Більська площа

Результати:

За результатами 3D сейсморозвідки вперше за кілька десятиліть геолого-розвідувальних робіт вдалося побудувати структурно-тектонічну модель серпухівсько-візейського продуктивного комплексу та локалізувати палеоскупчення Більської антикліналі. В ході пошуково-розвідувального буріння за даними 3D сейсморозвідки встановлено новий поверх газоносності і відкрито ряд родовищ нафти і газу.Горизонтальний розріз Більської площі

2005 рік. Кобзівське родовище

Результати:

Виконано великий на той час проект 3D сейсморозвідки. Відкрито Кобзівське родовище з запасами понад 40 млрд. куб.м (найбільше відкриття за час незалежності України). Застосування новітніх технологій обробки геолого-геофізичної інформації, дозволило побудувати карти розвитку нафтогазоносних порід і їх фільтраційно-ємнісних характеристик, що значно знизило ризики буріння "сухих" свердловин при розвідці родовища і оцінки його запасів.Модель Кобзівського родовища