Технології ТОВ «Тутковський інформаційні технології»

Компанія оснащена потужною обчислювальною технікою та постійно оновлюваним сертифікованим програмним забезпеченням.

Для обробки 2D-, 3D-сейсмічних даних використовують програмну продукцію FOCUS, GeoDepth (Paradigm Geophysics) та 3D Image Constructor – програмне забезпечення для аналізу швидкостей і побудови об'ємних сейсмічних зображень анізотропних середовищ із використанням графічних процесорів, розроблене, запатентоване і впроваджене спеціалістами компанії та ПВНЗ «Інститут Тутковського». Обробка, інтерпретація даних граві- і магніторозвідки проводиться за допомогою програмного комплексу Geosoft Oasis Montaj.

Комплексна інтерпретація даних сейсморозвідки, граві- і магніторозвідки, ВСП, ГДС та створення геологічних моделей родовища виконуються з використанням програмної продукції PETREL (Schlumberger), VoxelGeo (Paradigm Geophysical).

Гідродинамічне моделювання родовищ і покладів нафти та газу проводиться за допомогою програмних комплексів ECLIPSE (Schlumberger).

На замовлення видобувних компаній ТОВ «Тутковський управління проектами» інтенсивно працює над створенням сучасних автоматизованих банків геолого-геофізичної та промислової інформації. Обсяг інформації, що надходить, становить десятки терабайт на рік.

Зростання складності геологічних задач, які вирішує компанія, висуває вимоги стосовно комплексування методів. Гравіметричні та магнітометричні дослідження в комплексі з 2D-, 3D-сейсморозвідкою дають можливість отримати додаткову важливу інформацію щодо будови геологічного середовища та його речовинного складу. Гравітаційна зйомка виконується за допомогою високоточних гравіметрів CG-5 AvtoGrav виробництва компанії Scintrex Limited. Магніторозвідувальні дослідження проводяться із використанням прецизійних польових магнітометрів Anomaly. Обробка даних гравірозвідки та магніторозвідки в полі проводиться за допомогою програм Geosoft Oasis Montaj.