ТОВ «Тутковський управління проектами»

Менеджмент

Докладніше
Наталя Миколаївна Чернієнко
Генеральний директор

Профіль

ТОВ «Тутковський управління проектами» надає інвесторам і виробничим компаніям послуги з управління їх проектами з використання енергетичних, мінеральних, водних та земельних ресурсів, забезпечує такі проекти повним комплексом послуг, матеріалами і обладнанням, організовує збут виробленої продукції.

ТОВ «Тутковський управління проектами» здійснює управління інтегрованими проектами з вивчення та використання окремих видів енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів, проектами на окремій стадії розвідки та розробки родовищ.

Компанія також надає послуги з управління проектами або програмами (сукупністю проектів) з оцінки ресурсного потенціалу окремих видів або груп цих ресурсів та економічної доцільності його освоєння в певних країнах (регіонах).

Крім того, ТОВ «Тутковський управління проектами» пропонує замовникам управління інвестиційними проектами з вивчення та використання земельних (грунти), водних (поверхневі води), нетрадиційних енергетичних ресурсів.

Замовникам, з якими компанія не пов’язана договорами на управління проектами, ТОВ «Тутковський управління проектами» пропонує послуги з пошуків, розвідки й освоєння енергетичних (насамперед тверді горючі копалини) і мінеральних ресурсів та підземних вод.

За результатами робіт разом з іншими компаніями TUTKOVSKY відкрито 83 нових родовищ й покладів нафти і газу в Україні, виконано 22 проекти в 17 країнах світу на різні види енергетичних і мінеральних ресурсів, ряд проектів екологічного спрямування.

Детальніше

Контакти

вул. Дубровицька, 28
Київ, 04114, Україна
Тел.: +38 (044) 426-97-97
Факс: +38 (044) 426-98-88
office@tutkovsky.com
www.tutkovsky.com

Наталя Миколаївна Чернієнко

Генеральний директор ТОВ «Тутковський управління проектами»
Директор з реалізації проектів ТОВ «Тутковський»
Член Виконавчого комітету TUTKOVSKY PLC

1987 р. закінчила геологічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність – геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корисних копалин.

У 1987-1997рр. працювала в Центральній тематичній експедиції Міністерства геології УРСР (згодом ДГП «Геопрогноз» Держкомгеології України). Пройшла шлях від інженера-геолога партії регіональної геології і стратиграфії до начальника геологічного відділу підприємства (з 1993р.). Обов’язки – геолого-структурні та прогнозно-металогенічні дослідження території України, організація роботи геологічних підрозділів, управління проектами, організація конференцій.

1998-1999рр. ДГІФ України «Геоінформ». Очолювала наукові дослідження пов’язані з фосфоритоносністю території України.

1999-2000рр. Виконавчий директор Українського інноваційного центру передових технологій «Геос-XXI сторіччя». Обов’язки – управління проектами, міжнародні зв’язки.

2000-2018рр. працювала у відділі геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України на посадах: інженер 1 категорії, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник. Вчений секретар відділу. Основні напрями діяльності - науково-дослідні розробки в області геології, металогенії; геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин; стратегія розвитку мінерально-сировинної бази України, її раціональне та ефективне використання в умовах сучасної ринкової економіки та світової інтеграції. Очолювала дослідження по стратегічним мінеральним ресурсам України (рідкісні метали, рідкісноземельні елементи). Основні об’єкти досліджень: Мазурівське польовошпат-нефелін-рідкіснометалеве, Азовське цирконій-рідкісноземельне, Пержанське берилієве родовища.

Результати наукових досліджень впроваджені на підприємствах і відомствах України: ВАТ «ММК ім. Ілліча», Приазовській КГП КП «Південукргеологія» Держкомгеології України, Мінпромполітики України при підготовці «Концепції Державної програми розвитку добування та переробки рідкісних і дорогоцінних металів», в Проектах рішень РНБО України у складі робочої групи Апарату РНБО України. Рекомендації використані в «Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».

2018р. – Генеральний директор ТОВ «Тутковський управління проектами».

Кандидат геологічних наук. Тема дисертаційної роботи: «Геолого-економічні критерії комплексного освоєння Мазурівського родовища польовошпат-нефелін-рідкіснометалевих руд Східного Приазов’я» (2011р.). Член-кореспондент Академії гірничих наук України (2012р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Автор понад 70 публікацій, в.т.ч. 4 монографій; відповідальний виконавець 15 наукових звітів по цільовим і комплексним державним програмам «Статегічні мінеральні ресурси України». Науковий керівник міжнародного (Україна-Канада) Проекту Атлас «Геологія і корисні копалини України» м-бу 1:5000000, “An Atlas of the Geology and Minerals Deposits of Ukraine”, scale 1:5000000.

Патент на Атлас «Геологія і корисні копалини України» м-бу 1:5000000. Свідоцтво про державну реєстрацію автора на твір (ПА №1242)). 1999р.

Відзнаки та нагороди: за наукові досягнення, внесок у розбудову геологічної галузі нагороджена «Срібним» та «Золотим» нагрудним знаком ВГО Спілки геологів України. За служіння Україні нагороджена «Хрестом Всеукраїнського Козацького війська».