Послуги ТОВ «Тутковський управління проектами»

Комплекс послуг ТОВ «Тутковський управління проектами» інвесторам і виробничим компаніям включає:

Інвесторам:

 • Управління проектами і програмами з використання природних ресурсів;
 • Організація нових сервісних компаній і виробництв окремих видів продукції для забезпечення потреб локальних клієнтів.

Виробничим компаніям:

 • Забезпечення повним комплексом послуг проектів з вивчення та використання природних ресурсів:
  • послуги з вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів;
  • оцінка впливу реалізації нових та діючих проектів на навколишнє середовище, усунення негативних наслідків виробничої діяльності та запобігання екологічних ризиків.

Власними силами ТОВ «Тутковський управління проектами» надає такі послуги:

 • управління проектами й програмами з використання природних ресурсів;

  Компанія управляє проектами на всіх етапах їх здійснення:

  • ініціювання та планування проектів;
  • реалізація проектів;
  • моніторинг, контроль та завершення проектів.

  Також TUTKOVSKY здійснює управління проектами або програмами (сукупністю проектів) із забезпечення інвестиційних проектів ресурсним потенціалом за окремими видами або групами сировини в певних країнах (регіонах). Ці програми передбачають:

  • збір матеріалів попередніх досліджень, аналіз геологічної ситуації і перспектив території на необхідний вид сировини;
  • виділення та попередню геолого-прогнозну оцінку перспективних площ;
  • оцінку ризиків і надання рекомендацій щодо доцільності отримання ліцензій на геологічне вивчення.

  Серед постачальників послуг і продукції міжнародного хабу TUTKOVSKY установи, організації та підприємства, що мають наукову базу і значний досвід з вивчення, розробки та практичного втілення методів і технологій раціонального використання земельних (грунти), водних (поверхневі води), нетрадиційних енергетичних ресурсів. Спираючись на їхні можливості, ТОВ «Тутковський управління проектами» здійснює управління інвестиційними проектами з використання цих природних ресурсів.

 • спеціалізовані послуги з вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів.

  Енергетичних ресурсів:

  Нафта й газ

  Консалтинг:

  • аналітичні огляди щодо кон’юнктури ринку вуглеводневої сировини;
  • аналіз потенційних інвестиційних об’єктів геологічної розвідки й видобутку нафти й газу; підготовка звітів за міжнародними стандартами для залучення іноземних інвестицій і управління активами: СPR (Competent Person Report), Reserves Audit, Development Plan, MDP (Masters Development Plan);
  • розробка та комплексний супровід інвестиційних і видобувних проектів;
  • моделювання і прогноз процесу видобування вуглеводнів
  • моделювання аварій і розливів нафти, розробка оптимальних схем ліквідації їх наслідків;
  • створення й супровід баз даних різного призначення;
  • розробка екологічних розділів у передпроектній та проектній документації.

  Вугілля та інші тверді горючі копалини: кам’яне, буре, сапропелеве вугілля; торф; горючі сланці тощо

  Консалтинг:

  • аналітичні огляди ринку твердих горючих копалин, експертна оцінка сировини;
  • вибір та інвестиційний аналіз ліцензійних площ;
  • комплексна оцінка ресурсного потенціалу головної горючої сировини та пов’язаних із нею супутніх корисних копалин;
  • надання пропозицій щодо застосування ефективних технологій комплексного освоєння родовищ;
  • аналіз ризиків освоєння родовища та розробка рекомендацій щодо їх мінімізації.

  Пошуки і розвідка родовищ:

  • пошукові маршрутні дослідження та геологічне картування;
  • геофізичні дослідження та їх інтерпретація;
  • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
  • об’ємне моделювання родовищ, підрахунок запасів основної та супутніх корисних копалин, геолого-економічна оцінка експлуатації родовищ у відповідності до вимог Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів та звітності про запаси (CRIRSCO);
  • геологічний супровід видобутку вугілля, супутніх корисних копалин протягом усього життєвого циклу родовища;
  • охорона праці та промислова безпека, захист навколишнього середовища.

   

  Мінеральних ресурсів: металічні та неметалічні (у тому числі ресурси техногенних родовищ і переробки відходів)

  Консалтинг:

  • аналітичні огляди ринку мінеральної сировини;
  • вибір та інвестиційний аналіз ліцензійних площ, оцінка ресурсного потенціалу й ризиків його освоєння;
  • вибір методики вивчення та оцінки техногенних родовищ, визначення доцільності переробки вторинної сировини.

  Пошуки і розвідка родовищ:

  • пошукові маршрутні дослідження та геологічне картування;
  • геохімічні дослідження;
  • геофізичні дослідження, комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів;
  • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
  • об’ємне моделювання перспективних структур і родовищ, оцінка мінеральних ресурсів і підрахунок запасів, геолого-економічна оцінка доцільності експлуатації родовищ у відповідності з вимогами Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів та звітності про запаси природних ресурсів (CRIRSCO);
  • геологічний супровід видобутку природних ресурсів протягом усього життєвого циклу родовища;
  • охорона праці та промислова безпека, захист навколишнього середовища.

   

  Водних ресурсів: підземні води

  Консалтинг:

  • регіональна оцінка ресурсів питних, лікувальних мінеральних, технічних, промислових та теплоенергетичних вод, визначення перспектив їх використання;
  • складання регламентів, технологічних схем и проектів розробки родовищ підземних вод;
  • проектування водозаборів, дренажів і систем захисту підземних вод від забруднення;
  • прогноз можливих змін якості підземних вод у процесі їх експлуатації та внаслідок забруднень;
  • моніторинг родовищ підземних вод, створення інформаційно-аналітичних систем ведення моніторингу.