Постачальники послуг і продукції

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY є операційним центром широкої мережі підприємств-партнерів, який об’єднує їх ресурси, компетенції, досвід, технології та виробничі потужності. Постачальники послуг і продукції шляхом інтеграції виробничого, наукового, технічного, організаційного потенціалу прагнуть досягти розширення присутності на ринках попиту завдяки комплексності пропозицій послуг та асортименту продукції, їх інноваційності.

TUTKOVSKY шукає нові ринкові можливості для підприємств-партнерів, визначає, які види діяльності необхідні для того, щоб скористатися тією чи іншою можливістю, і вибудовує ланцюжок із підприємств-партнерів для виконання конкретного замовлення.

Міжнародний хаб як група незалежних партнерів виступає перед споживачами єдиним постачальником послуг і продукції незалежно від того, яка кількість партнерів бере участь у виконанні замовлення. По закінченню формування консорціуму з підприємств-партнерів TUTKOVSKY бере на себе управління проектом, організовує виконання проекту, вкладає додаткові ресурси, у разі виникнення конфліктів може замінити одного учасника проекту на іншого.

TUTKOVSKY сприяє в організації послуг та виготовленні матеріалів і обладнання підприємствами-партнерами хабу. TUTKOVSKY організовує ефективні ланцюжки створення вартості з підприємств-партнерів, поетапно розміщуючи замовлення і закупаючи комплектацію на різних підприємствах-партнерах хабу для створення кінцевого продукту.

Підприємства-партнери міжнародного хабу можуть бути в кожний конкретний період часу вільними від участі в проектах хабу або зайняті частково. Поза проектами міжнародного хабу зазначені підприємства виступають незалежними учасниками ринку. Вони включаються в роботу за тим чи іншим проектом хабу лише у разі потреби в їхніх ресурсах та компетенції і перестають брати участь у них за відсутності такої потреби для діючих проектів хабу.

Комплексність і широкий спектр послуг та продукції для реалізації проектів із використання природних ресурсів досягається Міжнародним хабом природних ресурсів TUTKOVSKY саме завдяки залученню до виконання проектів сотні спеціалізованих підприємств – постачальників послуг і продукції, серед яких:

Афілійовані з TUTKOVSKY PLC постачальники послуг і продукції:

Незалежні постачальники послуг і продукції:

Незалежні постачальники забезпечують ефективне й раціональне використання природних ресурсів завдяки своїм інтегрованим високотехнологічним рішенням.

Незалежними постачальниками послуг і продукції є:

 • громадські організації;
 • вищі навчальні заклади;
 • науково-дослідні установи;
 • проектні та інжинірингові компанії;
 • сервісні компанії;
 • виробничі компанії.

Починаючи з заснування хабу в 2015 році, Радою директорів, за участі Експертної ради хабу, здійснюється оптимізація структури і виробничих процесів афілійованих компаній, а також діяльності консорціумів за участі незалежних постачальників, за Lean системою – системою бережливого виробництва.

Бережливе виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожної компанії та кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Метою оптимізації є організувати виробництво таким чином, щоб воно максимально складалося з операцій і процесів, що додають цінність для споживача, а все, що не додає такої цінності, з точки зору бережливого виробництва, класифікується як втрати, і має бути усунуто.

Основними цілями бережливого виробництва є:

 • скорочення витрат, в тому числі трудових;
 • скорочення термінів надання послуг і створення продукції;
 • скорочення виробничих і складських площ;
 • гарантія поставки продукції замовнику;
 • максимальна якість при певній вартості або мінімальна вартість при певній якості.

Особливо важливим є застосування системи бережливого виробництва, коли споживач довіряє TUTKOVSKY управління своїми проектами у такій багатогранній і чутливій для суспільства сфері, як використання природних ресурсів.

Тому з 2019 року роль генерального підрядника з виконання проектів споживачів, що було функцією спеціалізованої компанії «Тутковський управління проектами», покладена безпосередньо на операційну компанію хабу ТОВ «Тутковський». Також на ТОВ «Тутковський» покладено надання наукоємних послуг урядам країн з реалізації комплексних програм з вивчення і використання природних ресурсів, які потребують залучення широкого кола організацій і експертів за різними напрямами.

З врахуванням специфіки проектів у нафтогазовій сфері, зокрема застосування високотехнологічного обладнання, цифрових технологій обробки та інтерпретації великих масивів даних, управління такими проектами покладене на спеціалізовану компанію «Тутковський інформаційні технології».

Задачі з виробництва і постачання матеріалів і обладнання для реалізації проектів з використання природних ресурсів, які вирішувала компанія «Завод Тутковського», передані у якості виробничої програми ПрАТ «Тутковський». Останнє виступає перед споживачем генеральним підрядником з забезпечення проектів всіма необхідними матеріально-технічними ресурсами.

Керівні органи хабу, сповідуючи ідеологію Lean системи, впроваджують стратегію kaizen - «безперервних удосконалень» - необхідності постійного руху вперед, поліпшення всіх виробничих процесів незалежно від стану компанії на ринку і її конкурентоспроможності.

Таким чином Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY організував виробничу платформу з ефективного і збалансованого використання природних ресурсів, забезпечивши можливість споживачам обирати високотехнологічні інноваційні проектні рішення завдяки доступу до інноваційних продуктів усіх постачальників своєї партнерської мережі.

Copyright © 2015 - 2023 TUTKOVSKY Міжнародний хаб природних ресурсів