QHSE ТОВ «Тутковський»

Виконуючи функції операційної компанії хабу, ТОВ «Тутковський» вимагає від усіх компаній, які залучаються до виконання проектів замовників, сертифікації на відповідність до стандартів:

 • системи управління якістю ISO 9001:2015;
 • системи управління охороною здоров’я та безпеки персоналу згідно з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007;
 • системи екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 14001:2004.

Компанія отримала від Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY право виконувати роботи під торговою маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ», керуючись вичерпним набором стандартів і вимог до охорони здоров’я, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, а також соціальної діяльності.

Відповідно до цих вимог пріоритети ТОВ «Тутковський» в сфері охорони праці є такими:

 • життя і здоров’я працівників;
 • підвищення рівня промислової безпеки виробничих процесів;
 • контроль і управління ризиками виробництва;
 • профілактика виробничого травматизму;
 • попередження нещасних випадків на виробництві і профзахворювань.

Основні пріоритети екологічної політики:

 • навчання, тренінги і мотивація працівників до виконання робіт способами, що забезпечують мінімальний вплив на довкілля;
 • відмова від застосування екологічно шкідливих технологій;
 • постійне зменшення кількості викидів і повна утилізація відходів виробництва;
 • запобігання забрудненню ґрунтів, водного середовища і повітря;
 • відновлення робочих майданчиків до їх початкового природного стану.

Згідно з екологічною політикою Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY, ТОВ «Тутковський» бере на себе зобов’язання проводити оцінку впливу на навколишнє та соціальне середовище всіх проектів з використання природних ресурсів, які виконує, з обов’язковим інформуванням громадськості та організацією громадських обговорень.