Послуги ТОВ «Тутковський»

Комплекс послуг ТОВ «Тутковський» інвесторам включає:

 • Управління проектами і програмами з використання природних ресурсів;
 • Організація нових сервісних компаній і виробництв окремих видів продукції для забезпечення потреб локальних клієнтів.

Компанія управляє проектами на всіх етапах їх здійснення:

 • ініціювання та планування проектів;
 • реалізація проектів;
 • моніторинг, контроль та завершення проектів.

Також компанія здійснює управління проектами або програмами (сукупністю проектів) із забезпечення інвестиційних проектів ресурсним потенціалом за окремими видами або групами сировини в певних країнах (регіонах). Ці програми передбачають:

 • збір матеріалів попередніх досліджень, аналіз геологічної ситуації і перспектив території на необхідний вид сировини;
 • виділення та попередню геолого-прогнозну оцінку перспективних площ;
 • оцінку ризиків і надання рекомендацій щодо доцільності отримання ліцензій на геологічне вивчення.

Серед постачальників послуг і продукції міжнародного хабу TUTKOVSKY установи, організації та підприємства, що мають наукову базу і значний досвід з вивчення, розробки та практичного втілення методів і технологій раціонального використання земельних (грунти), водних (поверхневі води), енергетичних ресурсів відновлювальних джерел. Спираючись на їхні можливості, ТОВ «Тутковський» здійснює управління інвестиційними проектами з використання цих природних ресурсів.

 

Спеціалізовані послуги ТОВ «Тутковський» інвесторам і видобувним компаніям з вивчення та використання природних ресурсів:

Енергетичних ресурсів:

Нафта й газ

Консалтинг:

 • аналітичні огляди щодо кон’юнктури ринку вуглеводневої сировини;
 • аналіз потенційних інвестиційних об’єктів геологічної розвідки й видобутку нафти й газу; підготовка звітів за міжнародними стандартами для залучення іноземних інвестицій і управління активами: СPR (Competent Person Report), Reserves Audit, Development Plan, MDP (Masters Development Plan);
 • розробка та комплексний супровід інвестиційних і видобувних проектів;
 • моделювання і прогноз процесу видобування вуглеводнів
 • моделювання аварій і розливів нафти, розробка оптимальних схем ліквідації їх наслідків;
 • створення й супровід баз даних різного призначення;
 • розробка екологічних розділів у передпроектній та проектній документації.

Вугілля та інші тверді горючі копалини: кам’яне, буре, сапропелеве вугілля; торф; горючі сланці тощо

Консалтинг:

 • аналітичні огляди ринку твердих горючих копалин, експертна оцінка сировини;
 • вибір та інвестиційний аналіз ліцензійних площ;
 • комплексна оцінка ресурсного потенціалу головної горючої сировини та пов’язаних із нею супутніх корисних копалин;
 • надання пропозицій щодо застосування ефективних технологій комплексного освоєння родовищ;
 • аналіз ризиків освоєння родовища та розробка рекомендацій щодо їх мінімізації.

Пошуки і розвідка родовищ:

 • пошукові маршрутні дослідження та геологічне картування;
 • геофізичні дослідження та їх інтерпретація;
 • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
 • об’ємне моделювання родовищ, підрахунок запасів основної та супутніх корисних копалин, геолого-економічна оцінка експлуатації родовищ у відповідності до вимог Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів та звітності про запаси (CRIRSCO);
 • геологічний супровід видобутку вугілля, супутніх корисних копалин протягом усього життєвого циклу родовища;
 • охорона праці та промислова безпека, захист навколишнього середовища.

Мінеральних ресурсів: металічні та неметалічні (у тому числі ресурси техногенних родовищ і переробки відходів)

Консалтинг:

 • аналітичні огляди ринку мінеральної сировини;
 • вибір та інвестиційний аналіз ліцензійних площ, оцінка ресурсного потенціалу й ризиків його освоєння;
 • вибір методики вивчення та оцінки техногенних родовищ, визначення доцільності переробки вторинної сировини.

Пошуки і розвідка родовищ:

 • пошукові маршрутні дослідження та геологічне картування;
 • геохімічні дослідження;
 • геофізичні дослідження, комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів;
 • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
 • об’ємне моделювання перспективних структур і родовищ, оцінка мінеральних ресурсів і підрахунок запасів, геолого-економічна оцінка доцільності експлуатації родовищ у відповідності з вимогами Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів та звітності про запаси природних ресурсів (CRIRSCO);
 • геологічний супровід видобутку природних ресурсів протягом усього життєвого циклу родовища;
 • охорона праці та промислова безпека, захист навколишнього середовища.

Водних ресурсів: підземні води

Консалтинг:

 • регіональна оцінка ресурсів питних, лікувальних мінеральних, технічних, промислових та теплоенергетичних вод, визначення перспектив їх використання;
 • складання регламентів, технологічних схем и проектів розробки родовищ підземних вод;
 • проектування водозаборів, дренажів і систем захисту підземних вод від забруднення;
 • прогноз можливих змін якості підземних вод у процесі їх експлуатації та внаслідок забруднень;
 • моніторинг родовищ підземних вод, створення інформаційно-аналітичних систем ведення моніторингу.

 

Послуги ТОВ «Тутковський» урядам країн і органам управління адміністративних територій:

 • Управління проектами та регіональними програмами комплексного вивчення і раціонального використання певних видів природних ресурсів:
  • енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів;
  • земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел.
 • Послуги зі створення національних платформ природних ресурсів країни і регіональних платформ природних ресурсів території.
 • Спеціалізовані послуги з вивчення та використання природних ресурсів:
  • регіональні геологічні дослідження;
  • відновлення та моніторинг стану природного середовища після завершення проектів з використання природних ресурсів.