Обладнання ПрАТ «Тутковський»

 • каротажні комплекси для дослідження нафтогазових та рудних свердловин «під ключ»;
 • допоміжне обладнання;
 • спеціальні інструменти та запасні частини.

Також компанія надає такі послуги із забезпечення замовників технологіями та сучасним обладнанням провідних світових компаній:

 • аналіз і вибір технологій, техніки й обладнання для пошуку, розвідки й видобутку нафти, газу та інших корисних копалин кращих світових виробників для реалізації програм і проектів замовника;
 • оцінка ринку та вибір кращих технічних і технологічних рішень для розв’язання проблем і задач замовника, пошук інноваційних рішень;
 • підбір оптимальної за ефективністю і вартістю номенклатури та комплектації техніки й обладнання;
 • організація закупівель та поставок необхідних замовнику технологій, апаратури й обладнання кращих світових виробників;
 • впровадження сучасних геологорозвідувальних технологій пошуків, розвідки й видобутку природних ресурсів на об’єктах замовника, у тому числі, організовуючи відповідні тренінги.

Комерційний успіх ПрАТ «Тутковський» базується на розумному поєднанні власних робіт і політики аутсорсингу та сучасній виробничій базі. Компанія володіє ключовими технологічними процесами. Застосовуючи високоякісні матеріали світових виробників, компанії вдалося отримати стабільний позитивний результат у виробництві інноваційної геофізичної апаратури.

Компанія розвиває базові технологічні процеси:

 • обробку металів різанням;
 • зварювальні технології;
 • технології зміцнення металів;
 • складальні технології;
 • технології тестування й випробувань.

Зварювальні технології дають можливість виконувати збірку конструкцій з кольорових металів і неіржавіючих матеріалів.

Специфіка геофізичних приладів – виконання робіт за наявності високого тиску разом із високою температурою. Це висуває високі вимоги до міцності застосованих матеріалів, що, у свою чергу, вимагає застосування таких технологій:

 • зміцнення термічними методами;
 • зміцнення методами електролітичного осадження й розчинення;
 • зміцнення методами хімічного осадження з розчинів;
 • зміцнення методами фізичного впливу концентрованої високої енергії.

Складання приладів – прерогатива компанії. 100% приладів складаються співробітниками компанії з метою виявлення прихованих дефектів у приладах і можливістю контролю за складальними операціями.

Якість вироблених приладів, усіх деталей та складальних одиниць постійно контролюється співробітниками заводської лабораторії випробувань. Лабораторія оснащена обладнанням і устаткуванням для проведення повного циклу випробувань під час складання, а також виконує весь цикл метрологічного забезпечення виробництва виробів. Наявність двох тестових свердловин з обладнанням для спуско-підйомних операцій дає можливість здавати продукцію замовникам в умовах, максимально наближених до польових.

ПрАТ «Тутковський» є членом Міжнародної асоціації науково-технічного та ділового співробітництва з геофізичних випробувань та робіт у свердловинах з 2007 року.

Компанія має ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України на право здійснення діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання та геофізичних приладів радіоактивного каротажу.

ПрАТ «Тутковський» має сертифікат на здійснення вимірювань і випробувань широкого спектра показників свердловинної геофізичної апапатури.