Продукція ПрАТ «Тутковський»

ПрАТ «Тутковський» для виробничих компаній здійснює виробництво та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та раціонального використання природних ресурсів, а саме:

 • виробництво та постачання матеріалів і обладнання для розвідки й видобутку енергетичних, насамперед нафти й газу, мінеральних та водних (підземні води) ресурсів:
  • постачання обладнання й матеріалів для геологорозвідувальних та видобувних компаній за напрямками діяльності;
  • організація нових виробництв окремих видів продукції для забезпечення потреб локальних клієнтів.
 • забезпечення матеріалами й обладнанням проектів із комплексного вивчення і раціонального використання земельних та водних ресурсів, альтернативних джерел енергії:
  • основні види обладнання й матеріалів для проектів з раціонального використання земель для ведення сільського господарства;
  • обладнання і матеріали для очистки і використання води;
  • обладнання і матеріали для альтернативної енергетики.

 

Продукція власного виробництва ПрАТ «Тутковський»:

Геофізичні свердловинні прилади, апаратура й обладнання:

 • Каротаж відкритого стовбура нафтогазових свердловин
  • Прилади зв'язки «Надра-НН»
   • Прилад свердловинний комплексний електричного каротажу ЭК1-НН (БКЗ-БК-ПС)
   • Прилад свердловинний комплексний електричного каротажу ЭК2-НН (БКЗ+2БК+ПС)
   • Прилад свердловинний комплексний інклінометр магнітометричний ИМ-НН
   • Прилад свердловинний комплексний каверномір-профілемір КП-HН (4КП)
   • Прилад свердловинний комплексний ЛМ1-НН (ЛМ+Т)
   • Прилад свердловинний комплексний ЛМ2-НН (ЛМ+Т+Д)
   • Прилад свердловинний комплексний мікрокаротажу МК-НН (МК+БМК)
   • Прилад свердловинний гамма-каротажу РК1-НН (ГК)
   • Прилад свердловинний компенсаційного нейтронного каротажу 2-зондовий – РК2-НН(2ННКт)
   • Прилад свердловинний комплексний радіоактивного каротажу РК3–НН (ГК+2ННКт)
   • Прилад свердловинний компенсаційного нейтронного каротажу 4-зондовий – РК4-НН (2ННКт+2ННКнт)
   • Прилад свердловинний щільнісного гамма-гамма каротажу ГГКП-НН
   • Прилад свердловинний індукційного каротажу ИК1-НН (АИК5)
   • Прилад свердловинний індукційного каротажу ИК2-НН (4ИК)
   • Прилад свердловинний індукційного каротажу ИК3-НН (5ИК)
  • Електричні методи
   • Свердловинний прилад електричного каротажу комплексний ЕК-АГАТ
   • Свердловинний прилад електричного каротажу комплексний ЕК-1
   • Свердловинний прилад електричного каротажу комплексний ЕК-1-01
   • Свердловинний прилад індукційного каротажу АІК-5М
   • Прилад мікрокаротажу з кодо-імпульсною модуляцією, 5-канальний МК-УЦ-90
   • Свердловинний прилад мікрокаротажу комплексний МК-Г
   • Свердловинний прилад мікрокаротажу комплексний МК-Г з електромеханічним блоком МК-90
  • Радіоактивні методи
   • Прилад радіоактивного каротажу СРК
   • Прилад свердловинний радіоактивного каротажу СРК-01
   • Апаратура густинного гамма-гамма каротажу СГП2-АГАТ
   • Прилад радіоактивного каротажу СРК-73
   • Прилад свердловинний комплексний радіоактивного каротажу РК-89 (ГК+2НГК+2ННК)
  • Акустичні методи
   • Прилад свердловинний хвильового акустичного каротажу АКВ-1
   • Прилад свердловинний акустичного каротажу АКЦ-48
   • Свердловинний прилад акустичного каротажу термобаростійкий АК – АГАТ
  • Прилади технічного контролю
   • Профілемір трубний свердловинний 8-важільний ПТС-8
   • Каверномір-профілемір свердловинний з блоком електромеханічним СКП-73 4-важільний
   • Каверномір-профілемір свердловинний СКПД-3
   • Прилад прив’язки та контролю перфорації ПЗП-Т
  • Модульні збірки
   • Каверномір-профілемір 4-важільний свердловинний (модуль) СКП-Н
   • Свердловинний прилад компенсованого нейтронного каротажу 4-зондовий - 4ННК-Н з телеметрією
   • Інклінометр магнітометричний безперервний ІМН-Н76
   • Модуль гамма-каротажу ГК-Н
   • Комплексний прилад радіоактивного каротажу ГК+2НГК+2ННК
   • Свердловинний прилад компенсованого нейтронного каротажу 2-зондовий - 2ННК-Н
   • Модуль індукційного каротажу АІК5-Н
  • Спеціальні методи
   • Апаратура пластового нахиломіру НП-6
   • Апаратура багатозондового акустичного каротажу АМАК-2М
   • Прилад свердловинний інклінометр гіроскопічний ИГ-48
  • Імпульсні генератори нейронів
   • Свердловинний прилад імпульсного нейтронного каротажу ІНК-7
   • Свердловинний прилад імпульсного нейтронного каротажу ІНК-9
  • Автономні свердловинні прилади
   • Прилад свердловинний автономний манометр-термометр глибинний АМТ-32
 • Рудний каротаж
  • Радіоактивні методи
   • Прилад радіоактивного каротажу рудних свердловин КУРА 2М
   • Прилад радіоактивного каротажу рудних свердловин КУРА 2
  • Акустичні методи
   • Свердловинний прилад акустичного каротажу рудних та вугільних свердловин Парус-4
  • Комплексні прилади рудного каротажу
   • Прилад радіоактивного електричного каротажу БКР - 3М

Апаратура геолого-технологічних досліджень свердловин:

 • системи збору й обробки даних;
 • системи датчиків.

Крім того, компанія організовує для замовників виробництво продукції, яку виробляла компанія «Завод Тутковського»: геологорозвідувального обладнання, бурового інструменту та запчастин для нафтогазопромислового комплексу, а також мобільних вагон-будинків різних розмірів і модифікацій, модульних об’єктів.