ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс»

У Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY зоною відповідальності ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» є виконання договорів щодо забезпечення повним комплексом послуг проектів з розвідки і видобутку енергетичних, насамперед нафти й газу, а також мінеральних та водних (підземні води) ресурсів.

У разі делегування обов’язків генерального підрядника, компанія, спираючись на можливості партнерів хабу, організовує маркетинг і продажі, беручи участь у тендерах замовників та укладаючи договори на весь необхідний комплекс послуг, залучає на основі прозорої внутрішньої конкуренції в хабі субпідрядників, координує і контролює їх роботу.

Компанія заснована у 1999 році для впровадження нових технологій досліджень і робіт у нафтогазових свердловинах. Працює на ринку геофізичних послуг з 2000 р., виконуючи роботи в усіх регіонах України, у тому числі на шельфі Чорного і Азовського морів.

Основні події на шляху розвитку компанії:

2000 рік

Перші роботи з геофізичних досліджень свердловин.

2001 рік

Організація першої партії геолого-технічнологічних досліджень свердловин.

2005 рік

Організація партії перфорації свердловин.

2005 рік

Перший проект з інтенсифікації свердловин.

2005 рік

Проведено геофізичні дослідження свердловин глибиною понад 6 км.

2006 рік

Уперше в Україні впроваджено методику дослідження технічного стану свердловин комплексом приладів Sondex.

2007 рік

Реалізація першого проекту з геофізичних досліджень свердловин на морських платформах.

2009 рік

Підписання договору про стратегічну співпрацю з Halliburton в Україні.

2009 рік

Впровадження сучасних перфораційних систем Millenium.

2014 рік

Укладено договір про співробітництво та технологічну підтримку з Warrior (Scientific Data Systems Inc., США).

2015 рік

Досягнуто домовленість про співпрацю і технічну підтримку з MOL Group (Угорщина).

2016

Виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт з застосуванням технічних засобів і матеріалів світових виробників, зокрема Halliburton.

2016

Науково-технічне співробітництво з угорською компанією Geoinform Well Services Ltd.

2017

Проведення комплексу геофізичних досліджень у свердловинах з застосуванням нових приладів власного виробництва та приладів іноземних підприємств-партнерів.

2017-2018

Впровадження нових зразків вітчизняного та зарубіжного обладнання та апаратури (збірка приладів серії НН, станції КарСар).

2018-2019

Придбання термостійкої апаратури імпульсного нейтронного каротажу, каротажного підйомника та перфораційних систем зарубіжного виробництва.

Високий професійний рівень спеціалістів компанії у поєднанні з використанням передових технологій ведення робіт та сучасної геофізичної техніки забезпечує якість і ефективність робіт та повноту вирішення геологічних, технічних та інших задач замовника.

Зокрема, це дало змогу:

  • відкрити Північно-Коробочкинське, Аксютівське, Денисівське, Борове, Крутогорівське та інші родовища;
  • виявити за результатами переінтерпретації матеріалів ГДС старого фонду свердловин нові поклади нафти й газу на Південно-Шевченківському, Максальскому, Сахалінському, Північно-Волвенківському, Личківському, Мар’янівському, Оливинівському та інших родовищах;
  • обґрунтувати можливості отримання припливів із напівколекторів та виділення їх у розрізах свердловин на Муратівському, Крутогорівському, Кобзівському, Вишневському родовищах, Західно-Шебелинській площі;
  • виявити розущільнені зони та визначити характер їх насичення у кристалічних породах докембрію; результати таких оцінок вперше використано при підрахунку запасів Юліївського родовища;
  • виділити низькоомні продуктивні горизонти у свердловинах №14 – Ульянівська, №2 – Північно-Коробочкинська, (башкирський ярус), №61 – Південно-Шевченківська (серпуховський ярус), з яких отримано промисловий приплив вуглеводнів;
  • виявити нафтогазоносні об'єкти в умовах низької мінералізації пластових вод із застосуванням технологій, розроблених TUTKOVSKY (акустичне і нейтронне зондування);
  • виявити за результатами переінтерпретації наявних геолого-геофізичних матеріалів на Селюхівському родовищі у візейській карбонатній «плиті» інтервали нафтонасичених порід, з яких отримані промислові припливи вуглеводнів та відкрити Денисівське родовище.

Досвід участі ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» у великих проектах у складі Nadra group із забезпечення видобувних компаній інтегрованим комплексом послуг з розвідки й видобутку нафти та газу, широкі міжнародні зв’язки зумовлюють готовність компанії виконувати у хабі роль генерального підрядника проектів у визначеній їй зоні відповідальності.