QHSE ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс»

За результатами аудиту, проведеного в компанії у травні 2019 року, підтверджено відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародних стандартів:

 • ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»
 • ISO 14001:2015 «Система екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування»
 • OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»

Виконуючи функції генерального підрядника, ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» вимагає від усіх компаній, які залучаються до виконання проектів замовників, сертифікації на відповідність до цих стандартів.

Компанія отримала від Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY право виконувати роботи під торговою маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ», керуючись вичерпним набором стандартів і вимог до охорони здоров’я, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, а також соціальної діяльності.

Відповідно до цих вимог визначено такі пріоритети ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» у сфері охорони праці:

 • життя і здоров’я працівників;
 • підвищення рівня промислової безпеки виробничих процесів;
 • контроль і управління ризиками виробництва;
 • профілактика виробничого травматизму;
 • попередження нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

Основні пріоритети екологічної політики:

 • навчання, тренінги і мотивація працівників до виконання робіт способами, що забезпечують мінімальний вплив на довкілля;
 • відмова від застосування екологічно шкідливих технологій;
 • постійне зменшення кількості викидів і повна утилізація відходів виробництва;
 • запобігання забрудненню ґрунтів, водного середовища і повітря;
 • відновлення робочих майданчиків до їх початкового природного стану.