Послуги ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс»

ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» як генеральний підрядник забезпечує виконання проектів з розвідки і видобутку енергетичних, насамперед нафти й газу, а також мінеральних та водних (підземні води) ресурсів.

Комплекс послуг включає:

Власними силами компанія здійснює проведення усіх видів промислово-геофізичних робіт та досліджень у свердловинах, планування робіт та досліджень для вирішення конкретних геологічних задач, обробку та інтерпретацію одержаної геолого-геофізичної інформації, а саме:

 • повний комплекс досліджень у відкритих стовбурах глибоких та надглибоких нафтогазових свердловин;
 • повний комплекс геофізичних досліджень вугільних, рудних та інших свердловин малого діаметру;
 • контроль траєкторії і каротаж у похило-спрямованих та горизонтальних свердловинах;
 • геолого-технологічні та геолого-геохімічні дослідження свердловин у процесі буріння;
 • випробування пластів у процесі буріння;
 • перфорацію, у тому числі перфорацію при депресії та перфорацію на НКТ;
 • контроль технічного стану та якості цементування обсадних колон і НКТ, зокрема, приладами Sondex за міжнародними нафтовими стандартами;
 • контроль за розробкою;
 • моніторинг роботи свердловин;
 • обробку та інтерпретацію матеріалів дослідження свердловин;
 • переінтерпретацію геолого-геофізичних матеріалів старого фонду;
 • обґрунтування підрахункових параметрів та підрахунок запасів нафти та газу.

Основні задачі, які вирішує ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс»:

 • комплексні геофізичні дослідження (у тому числі надглибоких свердловин): у результаті отримуються висновки щодо нафтогазоносності і промислової продуктивності геологічного розрізу;
 • дослідження складнопобудованих ділянок розрізу за допомогою спеціальних методів: визначаються тип і параметри колектора, характер насичення та видаються рекомендації на випробування;
 • дослідження старого фонду свердловин на предмет виявлення пропущених нафтогазоносних пластів: оцінюється продуктивність розрізу й розробляються рекомендації на випробування виявлених вуглеводневих об’єктів;
 • прострілювально-вибухові роботи у свердловинах: усі види перфорації, у тому числі перфорація при депресії, перфорація на НКТ, перфорація високої щільності й пробивної здатності, аварійні роботи та ін.
 • комплекс геофізичних досліджень у діючих експлуатаційних свердловинах: виявляються місця надходження пластових флюїдів, заколонні перетоки, пориви колон, профілі притоку тощо;
 • контроль технічного стану свердловини: результатом є вирішення всього спектра задач щодо кожної окремої трубки, муфти та зон перфорації;
 • переінтерпретація матеріалів ГДС та супутньої геолого-геофізичної інформації старого фонду свердловин: формуються рекомендації щодо випробування пропущених продуктивних пластів;
 • видача зведених висновків ГДС для родовища: одержуються параметри продуктивних пластів для підрахунку запасів вуглеводнів об’ємним методом;
 • визначення елементів залягання пластів та їх неоднорідностей: уточнюються структурні побудови, проводиться вивчення літології за даними пластової нахилометрії.