Технології ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс»

ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» використовує у своїй роботі новітні методи проведення нафтогазового та вуглегазового комплексів каротажу як у відкритому, так і закритому стовбурах свердловин. Роботи здійснюються як на суші, так і у свердловинах, пробурених із морських платформ. Компанією освоєно нові способи проведення геофізичних досліджень свердловин збіркою приладів, газового каротажу, 3D-візуалізації технічного стану обсадних колон, різноваріантних перфораційних робіт, визначення навігаційних параметрів за допомогою високоточного гіроскопічного інклінометра, зокрема, і в металевих обсадних колонах.

Фахівцями компанії запатентовано низку способів визначення геолого-геофізичних параметрів колекторів, які успішно використовуються у практичній діяльності.

Компанія має технічні можливості виконання спеціальних методів дослідження свердловин: нахилометрії, багатозондової та широкосмугової акустики, багатозондового нейтронного зондування та інші.

У роботах використовується комплекс приладів контролю технічного стану свердловин Sondex.

Проводяться всі види прострільно-вибухових робіт, у тому числі перфорація при депресії та на НКТ; перфорація з використанням перфораційних систем високої щільності та пробивної здатності; аварійні роботи та інші.