Оприлюднення інформації акціонерного товариства

 

Установчі документи

Статут Товариства 2019 (розміщено 17.05.2019)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 01.06.2017)
Статут Товариства (розміщено 05.05.2017)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 05.05.2017)
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено 31.03.2017)
Статут Товариства (розміщено 12.07.2012)
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розміщено 12.07.2012)

 

Акціонерний капітал

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (розміщено 12.06.2017)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акці (розміщено 10.09.2012)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (розміщено 23.03.2012)

 

Положення

Положення про загальні збори акціонерів 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про Наглядову раду 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про Ревізійну комісію 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про правління 2019 (розміщено 02.05.2019)
Положення про загальні збори акціонерів (розміщено 12.05.2017)
Положення про Наглядову раду (розміщено 12.05.2017)
Положення про Ревізійну комісію (розміщено 12.05.2017)
Положення про правління (розміщено 12.05.2017)
Положення про загальні збори акціонерів (розміщено 23.03.2012)
Положення про Наглядову Раду (розміщено 23.03.2012)
Положення про Ревізійну комісію (розміщено 23.03.2012)
Положення про Виконавчий орган (правління) (розміщено 23.03.2012)

 

Протоколи зборів

Протокол зборів 2019 року (розміщено 02.05.2019)
Протокол зборів 2018 року (розміщено 25.04.2018)
Протоколи зборів 2017 року (розміщено 05.05.2017)
Протоколи зборів 2016 року (розміщено 07.07.2016)
Протоколи зборів 2015 року (розміщено 28.04.2015)
Протокол зборів 2014 року (розміщено 16.07.2014)
Протоколи позачергових зборів 2014 року (розміщено 16.07.2014)
Протокол зборів 2013 року (розміщено 29.05.2013)
Протокол позачергових зборів 2012 року (розміщено 12.07.2012)
Протоколи зборів 2012 року (розміщено 17.05.2012)
Протокол зборів 2011 року (розміщено 23.03.2012)

 

Результати перевірок

Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік (розміщено 07.07.2016)
Звіт ревізійної комісії за 2014 рік (розміщено 28.04.2015)
Звіт ревізійної комісії за 2013 рік (розміщено 06.05.2014)
Висновок незалежної аудиторської фірми за 2012 рік (розміщено 07.05.2013)
Висновок незалежного аудитора за 2011 рік (розміщено 16.10.2012)
Звіт ревізійної комісії за 2010 рік (розміщено 23.03.2012)
Висновок незалежної аудиторської фірми за 2010 рік (розміщено 23.03.2012)

 

Повідомлення про збори

Інформація про кількість акцій (розміщено 24.04.2019)
PDF розмір: 85657 байт (84 KB), CRC32: 18B39BE9
P7S розмір: 4702 байт (5 KB), CRC32: 80D219C8
 
Повідомлення про збори 25.04.2019 (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 184262 байт (180 KB), CRC32: 8B78B4B8
P7S розмір: 59100 байт (58 KB), CRC32: 2CCB6EB0
 
Перелік документів для участі в зборах (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 94662 байт (93 KB), CRC32: B2EA4738
P7S розмір: 33943 байт (34 KB), CRC32: 326801A0
 
Інформація про кількість акцій (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 72107 байт (71 KB), CRC32: F7A36501
P7S розмір: 33945 байт (34 KB), CRC32: BAAB09AB
 
Проекти рішень з питань порядку денного (розміщено 13.03.2019)
PDF розмір: 156780 байт (154 KB), CRC32: 53B609B1
P7S розмір: 42919 байт (42 KB), CRC32: 2226BB3E
 
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 17.04.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 20.04.2018 (розміщено 15.03.2018)
Повідомлення про збори 25.04.2017 (розміщено 23.03.2017)
Повідомлення про збори 22.04.2016 (розміщено 16.03.2016)
Повідомлення про збори 24.04.2015 (розміщено 20.03.2015)
Доповнення до порядку денного зборів 24.04.2015 (розміщено 31.03.2015)
Повідомлення про позачергові збори 13.06.2014 (розміщено 13.05.2014)
Повідомлення про збори 25.04.2014 (розміщено 06.03.2014)
Повідомлення про збори 24.04.2013 (розміщено 28.02.2013)
Повідомлення про позачергові збори 06.07.2012 (розміщено 21.05.2012)
Повідомлення про збори 25.04.2012 (розміщено 23.03.2012)

 

Інша інформація

Протоколи лічильної комісії 2019 року (розміщено 02.05.2019)
Протоколи лічильної комісії 2018 року (розміщено 25.04.2018)
Протокол лічильної комісії 2017 року (розміщено 05.05.2017)
Протокол лічильної комісії 2016 року (розміщено 07.07.2016)

 

Річні звіти емітента

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (розміщено 30.04.2019)
RTF розмір: 708481 байт (692 KB), CRC32: B2C2BCDE
P7S розмір: 718477 байт (702 KB), CRC32: 4CDB4F5F
 
Звіт за 2017 рік
Звіт за 2016 рік
Звіт за 2015 рік
Звіт за 2014 рік
Звіт за 2013 рік
Звіт за 2012 рік
Звіт за 2011 рік

 

Квартальні звіти емітента

Звіт за 4 квартал 2015 року
Звіт за 3 квартал 2015 року
Звіт за 2 квартал 2015 року
Звіт за 1 квартал 2015 року
Звіт за 4 квартал 2014 року
Звіт за 3 квартал 2014 року
Звіт за 2 квартал 2014 року
Звіт за 1 квартал 2014 року
Звіт за 4 квартал 2013 року
Звіт за 3 квартал 2013 року
Звіт за 2 квартал 2013 року
Звіт за 1 квартал 2013 року

 

Особлива інформація емітента

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента (розміщено 06.06.2019)
PDF розмір: 42762 байт (42 KB), CRC32: BFE36EFD
P7S розмір: 3327 байт (4 KB), CRC32: 03AC0938
 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщено 25.04.2019)
PDF розмір: 85373 байт (84 KB), CRC32: 2E59D119
P7S розмір: 9909 байт (10 KB), CRC32: 5739DD57
 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (розміщено 25.04.2019)
PDF розмір: 104103 байт (102 KB), CRC32: 9801B83B
P7S розмір: 9909 байт (10 KB), CRC32: D555C65B
 
Станом на 17.04.2019 (розміщено 17.04.2019)
PDF розмір: 82252 байт (81 KB), CRC32: 4C780A8A
P7S розмір: 9909 байт (10 KB), CRC32: 7AACD70C
 
Станом на 23.04.2018
Станом на 23.04.2018
Станом на 23.03.2018
Станом на 15.03.2018
Станом на 23.06.2017
Станом на 26.05.2017
Станом на 03.05.2017
Станом на 26.04.2017
Станом на 26.04.2017
Станом на 24.03.2017
Станом на 25.04.2016
Станом на 25.04.2014
Станом на 17.07.2013
Станом на 26.04.2013
Станом на 02.10.2012
Станом на 22.05.2012
Станом на 14.05.2012
Станом на 28.04.2012