QHSE ПрАТ «Завод Тутковського»

У відповідності до вимог політики Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY щодо охорони здоров’я, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища пріоритетами компанії в галузі охорони праці є:

  • життя і здоров’я співробітників;
  • підвищення рівня промислової безпеки виробничих процесів;
  • контроль над виробничими ризиками;
  • профілактика виробничого травматизму;
  • попередження нещасних випадків і профзахворювань.

Основні пріоритети екологічної політики:

  • навчання, тренінги та мотивація працівників до виконання робіт способами, що забезпечують мінімальний вплив на довкілля;
  • відмова від застосування екологічно шкідливих технологій;
  • постійне зменшення кількості викидів і повна утилізація відходів виробництва;
  • запобігання забрудненню ґрунтів, водного середовища і повітря.