Послуги органам місцевого самоврядування

TUTKOVSKY, здійснюючи управління проектами та програмами з використання природних ресурсів на замовлення інвесторів або урядів, надаючи послуги виробничим компаніям, займає активну соціальну позицію, яка полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі з територіальними громадами, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Ми тісно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, які є представниками громад. Інформованість і зацікавленість населення щодо проекту є запорукою його успішної реалізації.

Найкращий соціальний захист працездатного населення – це наявність роботи і гідної заробітної плати. Тому підвищення рівня зайнятості місцевого населення та розвиток ринку праці завдяки реалізації проектів є одним з основних стратегічних напрямів нашої діяльності. Від залучення інвестицій та розвитку виробництва залежить і кількість нових робочих місць, і наповнення бюджетів всіх рівнів.

Недостатність бюджетних коштів для повноцінного фінансування громад зумовлює необхідність доповнення інвестиційними ресурсами, які ефективно можуть залучатися у ході реалізації проектів з використання природних ресурсів. Це визначає потребу гармонізації інтересів бізнесу і влади, у тому числі місцевої. Ми розробляємо для органів місцевого самоврядування систему податків і зборів до бюджету місцевого рівня від видобувної та іншої діяльності з використання природних ресурсів, прийнятну для інвесторів і виробничих компаній.

Співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, ми визначаємо, які інвестиції у вигляді соціальних дотацій громада може обґрунтовано домагатися від виробничих компаній і сприяємо укладанню інвестиційних угод між компанією і територіальною громадою.

TUTKOVSKY надає послуги органам місцевого самоврядування з незалежної експертної оцінки проектів інших компаній, які реалізуються або плануються до реалізації на даній території щодо впливу на навколишнє середовище, здоров’я, соціально-економічний стан, звичний уклад життя і спосіб діяльності населення. За результатами проведеної TUTKOVSKY експертизи отримуються обґрунтовані розрахунки впливу реалізації проектів на зміну соціально-гуманітарної ситуації в житті територіальної громади. Ці розрахунки стають суттєвим аргументом у діалогах органів місцевого самоврядування з бізнес-організаціями й місцевим населенням. Реалістично показуючи співвідношення позитивних і негативних наслідків реалізації проектів для громади, розрахунки дозволяють, з одного боку, сформулювати чіткі вимоги до виробничих компаній, а з другого – зменшити вірогідність негативного ставлення населення до реалізації конкретного проекту.

TUTKOVSKY проводить фонові екологічні та соціальні дослідження до початку проекту, розробляє і впроваджує систему моніторингу впливу виробничої діяльності на стан ґрунтів, атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, розвиток небезпечних геологічних процесів, забезпечення оперативного управління інформацією про стан довкілля на основі геомоделювання. Завдяки цьому місцева влада отримує можливість своєчасно вимагати від виробничих компаній здійснення корегуючих дій щодо запобігання екологічних і соціальних ризиків.

Органам місцевого самоврядування, які представляють інтереси громад, території проживання яких потерпають від наслідків завершеної видобувної діяльності, неконтрольованої вирубки лісів, виснаження ґрунтів внаслідок вирощування монокультур тощо, TUTKOVSKY надає послуги з розробки програм відновлення стану природного середовища і їх представлення урядам країн та профільним міжнародним фондам.