Регіональний розвиток

Досягнення ефективного та збалансованого використання природних ресурсів країни й окремих територій, зменшення негативного впливу на довкілля, а також врахування обмежень природного середовища й вимог сталого розвитку держави та її регіонів є невід’ємною частиною державної регіональної політики. У цій сфері діяльності держава за допомогою законодавчих, економічних, соціальних і технологічних важелів здійснює управління просторовим розвитком країни з метою забезпечення її єдності. Тому, надаючи урядам послуги зі створення національних платформ природних ресурсів країни TUTKOVSKY розглядає ці платформи як базову основу для розробки державної стратегії регіонального розвитку.

TUTKOVSKY надає необхідну експертну підтримку державним органам при розробці цієї стратегії, складанні плану заходів з її реалізації Метою плану є згладжування соціально-економічних диспропорцій у розвитку окремих територій на тлі загального підвищення рівня економічного розвитку країни, стандартів життя та добробуту населення, підвищення продуктивності й конкурентоспроможності національної та регіональних економік. Все це можливо за умови раціонального використання ресурсів і людського капіталу регіонів, їх економічної бази, інвестиційних та інноваційних важелів впливу на розвиток регіональних економічних систем. Розміщення природних ресурсів і вплив від їх використання не мають адміністративних і державних кордонів, тому особливо важливою є роль міжрегіональної та транскордонної співпраці у цій сфері. Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY - оптимальна площадка для реалізації такого співробітництва.

Передбачені планом заходи здійснюються на національному рівні з використанням державних інвестиційних ресурсів, якими зазвичай розпоряджаються центральні міністерства та відомства. Зокрема, це стосується визначення проблемних територій у регіонах та реалізації державних заходів щодо вирішення проблем. Але протягом останніх двох десятиліть чимало країн доповнили цю діяльність більш цілеспрямованим індивідуальним підходом до кожного регіону, намагаючись розв’язати конкретні регіональні проблеми, активно співпрацювати з громадянами та інституціями регіону.

TUTKOVSKY надає регіональним органам влади послуги зі створення регіональних платформ природних ресурсів території, експертну підтримку і фахові консультації з розроблення регіональних стратегій розвитку та відповідних планів заходів з їх реалізації, сприяє створенню та продуктивній роботі агенцій регіонального розвитку. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, селищ і сіл, першочергового розвитку депресивних територій.

Враховується, що регіони все більше стають гравцями на глобальних ринках і в глобальних мережах, які створюються для вирішення спільних проблем, і при цьому знаходяться під впливом макротрендів, вплив яких є найбільш суттєвим урбанізація; міграція; інформатизація суспільства та проникнення нових телекомунікаційних технологій; формування економічної системи, що базується на знаннях; глобальні виклики щодо забезпеченості продовольством і природними ресурсами (особливо водою та родючими ґрунтами); зростання за принципами сталого розвитку.

З огляду на глобальні тренди та спираючись на глибокий і комплексний аналіз ресурсного потенціалу, TUTKOVSKY у своїх рекомендаціях органам влади визначає природні переваги регіону, завдяки яким можна досягти інтенсивного економічного зростання на основі збільшення віддачі чи ефективності використання ресурсів, насамперед завдяки високотехнологічним рішенням та інноваціям.

На цій основі визначаються пріоритетні напрями розвитку регіону і розробляються відповідні інвестиційні програми. Міжнародний хаб TUTKOVSKY функціонує як фокусний центр програмування, підтримки та супроводження таких програм розвитку територій, забезпечує ефективну міжсекторну співпрацю влади, бізнесу і громадськості та створює якісно нове економічне середовище. Бізнес-модель хабу дозволяє залучити під інвестиційні програми необхідні потужності та найкращі технології під проекти різних напрямів і масштабів.

У цьому середовищі створюються можливості для формування нових системоутворюючих підприємств у регіонах, що поступово ставатимуть центрами економічного зростання й сприятимуть територіальній організації.